Žarko Ptiček

Pravo

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio Prvu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta Union, član je Statutarne komisije RNIDS.

Od 2000. do 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu bio administrator studentske računarske mreže sa zadacima održavanja računara i računarske mreže, izrade Internet prezentacija za potrebe studentskih organizacija i obučavanje studenata za osnovni rad na računaru.

U preduzeću za tehnička ispitivanja i analize “SGS Beograd” d.o.o. 2009. godine radio kao pravnik na poslovima zastupanja preduzeća pred sudovima i sačinjavanju ugovora u privredi.

Privredno društvo Ptiček d.o.o. Beograd osniva 2014. godine nakon višegodišnjeg rada u Advokatskoj kancelariji Ptiček u kojoj se bavio IT pravom. Prateći razvoj i pružajući pravnu podršku IT firmama u Srbiji bio angažovan na zastupanjima pred sudovima u IT pravnim stvarima uključujući i Tužilaštvo za VTK, izradi ugovora specifičnih za visokotehnološko pravo i E-trgovinu, zastupanju firmi u informatičkoj delatnosti, kao i osnivanjima, statusnim promenama i postupcima likvidacija privrednih društava. Učestvovao u izmenama i dopunama nekoliko zakona iz oblasti deviznog i elektronskog poslovanja i izradi vodiča za elektronsku trgovinu,

Član je Statutarne komisije Registra nacionalnog Internet domena Srbije – RNIDS od 2012. godine koja za zadatak ima tumačenje opštih i posebnih akata RNIDS-a, kao i propisa koji regulišu njegov rad.

Držao je predavanja u više organizacija koje se bave IT edukacijom, kao što su Škola Internet novinarstva Udruženja novinara Srbije, StartIT Akademija, Centar za razvoj karijere pri Visokoj školi za informacione tehnologije, ICT Hub, i panelista na konferencijama o e-poslovanju i upravljanju Internetom.