Novine u vezi licenciranja za drumski prevoz tereta

Zakoni i mišljenja

Približava se 13. februar, dan kada u potpunosti počinje primena Zakona prevozu tereta u drumskom saobraćaju sa svim njegovim novinama. Mnoge od prevoznika u Srbiji je slobodno možemo reći već uhvatila panika, jer su zakasnili ili uopšte nisu predali zahtev…

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

Zakoni i mišljenja

U decembru je usvojen Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. Izmenjen je član 14, stav 7. Zakona, po kojem će od jula 2018.godine porodiljska naknada biti uplaćivana direktno na račun porodilja iz državnog budžeta, bez posredovanja poslodavaca. To će…

Važna promena zakona o radu

Zakoni i mišljenja

U Službenom Glasniku 113/2017 od 17.12.2017. godine objavljen je zakon o izmenama i dopunama zakona o radu. Ovo je naročito važno za poslodavce jer je promenjen rok do kog poslodavci podnose prijavu na obavezno socijalno osiguranje za zaposlenog. Do sada…

Predložene i usvojene izmene poreskih zakona

Zakoni i mišljenja

Ministarstvo finansija objavilo je na svom sajtu nacrte zakona o izmena i dopunama jednog broja poreskih zakona. Očekuje se da će većina izmena i dopuna stupiti na snagu od 01. januara 2018. godine. Od predloženih izmena izdvajamo: povećanje neoporezivog iznosa…

Minimalna cena rada za 2018. godinu

Zakoni i mišljenja

Predstavnici Socijalno-ekonomskog saveta koji čine predsednici Vlade Republike Srbije, predstavnici reprezentativnih sindikata i predstavnici Unije poslodavaca dogovorili su se da minimalna cena rada za 2018. godinu iznosi 143 dinara u neto iznosu po satu rada. Trenutna minimalna cena rada iznosi…

Objašnjenje najčešćih pitanja i nedoumica u vezi sa Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

Zakoni i mišljenja

Vlada Republike Srbije objavila odgovore na najčešća pitanja u vezi Uredbe kojom je uređeno oporezivanje paušalaca Vlada Republike Srbije objavila je na svom sajtu dokument koji sadrži odgovore na najčešća pitanja u vezi sa izmenama i dopunama Uredbe kojom se…

Neustavnost odredbi Zakona o prekršajima

Zakoni i mišljenja

Ustavni sud je dana 03.11.2016. godine utvrdio da odredbe člana 336. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 65/13 i 13/16), a koje se odnose na posledice upisa u registar neplaćenih kazni nisu u saglasnosti sa Ustavom. Odluka ustavnog suda…

Novi pravilnik o putnom nalogu

Zakoni i mišljenja

U „Sl. glasniku RS“, broj 90/16 objavljen je Pravilnik o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima. Pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku…