Vladimir Aleksić

Stručni saradnik

Istaknuti član Centra za razvoj interneta, organizacije koja je od 2003. godine angažovana na aktivnostima koje vode unapređenju domaćeg zakonodavstva i pravnog okvira u oblasti telekomunikacija, informacionog društva i Interneta. Direktor kompanije CRI Domains, jednog od pet najvećih ovlašćenih registara .rs domena. Od 2007. godine uključen u aktivnosti Registra nacionalnih internet domena Srbije kao član raznih radnih grupa i član upravnog odbora RNIDS.