Nisu retki slučajevi u kojima se, uprkos primeni različitih pristupa u oglašavanju, firme suoče sa činjenicom da ne uspevaju da ostvare željene rezultate – bilo da se to odnosi na povećanje prodaje, popularnost kompanije na tržištu ili proširenje saradnje sa klijentima. Upravo zbog toga, predstavljanje kompanije u cilju upoznavanja klijenata sa delatnošću kojom se bavite, ali i odabir odgovarajuće strategije pomoću koje ćete promovisati svoje proizvode ili usluge, može se ispostaviti i kao veći izazov nego što se u početku čini.

U svemu tome, važno je da utvrdite i zbog čega određeni pristup klijentima nije doneo očekivane rezultate. Da li je u pitanju nedovoljno poznavanje stvarnih potreba ciljne grupe, ili potrošačima možda niste pružili dovoljno korisnih informacija o svojim proizvodima i uslugama? Pre nego što odredite na koje sve načine možete poboljšati strategiju oglašavanja, uzmite u obzir i eventualne razloge zbog kojih vaše predstavljanje klijentima ne doprinosi razvoju poslovanja u meri u kojoj to očekujete.

Niste sigurni kome je vaš sadržaj namenjen

Čak i kada ste odredili profil idealnog predstavnika ciljne grupe, proverite da li ste sigurni u to da zaista znate kome je vaš sadržaj upućen. U najvećem broju slučajeva, nije dovoljno fokusirati se isključivo na karakteristike poput ekonomskog statusa, pola ili godina starosti. Koliko ste upoznati sa potrebama, željama, pa i nesigurnostima i nedoumicama svojih potencijalnih klijenata, i znate li na koji način da koncipirate sadržaj tako da steknu utisak da se obraćate baš njima?

Da biste svoje klijente zaista razumeli, neophodno je da, osim demografskih podataka, budete svesni i psiholoških osobina koje utiču na njihovo ponašanje. Tek kada svoju ciljnu grupu i u tom smislu upoznate, moći ćete sa njom da ostvarite i otvorenu komunikaciju putem koje ćete izgraditi bazu vernih klijenata.

Klijenti ne mogu da pronađu vaš sadržaj

Nema dileme oko toga da, prilikom plasiranja sadržaja bilo koje vrste, želite da on dođe do što većeg broja potencijalnih klijenata. Ovo se pogotovo odnosi na onlajn objave jer, koliko god one bile dobro osmišljene, teško da će ih ljudi sami od sebe pronaći.

Dakle, nije dovoljno samo da napravite sajt ili redovno objavljujete tekstove na svom blogu. Osmislite dobar newsletter, podelite linkove ka vašem sajtu i blog postovima preko društvenih medija, promovišite proizvode kroz affiliate marketing – jednom rečju, iskoristite sve prednosti internet oglašavanja.

Previše se fokusirate na prodaju

Ukoliko ste u okviru kampanje oglašavanja osmislili sjajan tekst u kome ste opisali sve prednosti svog proizvoda – i, naravno, pozvali kupce da vam se obrate i uvere u to da je on kao stvoren baš za njih – vrlo je verovatno da zapravo nećete postići željeni efekat. Istina je da kupci baš i nemaju mnogo volje za čitanje promotivnih sadržaja takve vrste. Na kraju krajeva, pođite od sebe: koliko zapravo i sami obraćate pažnju na reklamni materijal kojim neka kompanija pokušava da vas ubedi da nabavite neki njen proizvod?

Ukoliko vaš sadržaj pretežno obiluje prodajnim elementima, najpre uzmite u obzir da bi klijentima mnogo više značilo kada biste prepoznali eventualne probleme sa kojima se suočavaju, i predočili im na koji način možete da im pomognete u njihovom rešavanju. Kada najpre pođete od toga, bićete u mogućnosti da sa klijentima izgradite i odnos koji se bazira na poverenju.

Klijenti nisu sigurni u to šta mogu očekivati od vas

Da biste stekli poverenja korisnika, isto kao što vi morate poznavati njihove osobine, tako i oni moraju upoznati vas. To znači da im se najpre predstavite tako da znaju „ko ste i šta ste“, odnosno šta podrazumeva vaša delatnost i šta je ono što imate da im ponudite. Sem toga, morate im pružiti i adekvatne odgovore na različita pitanja i nedoumice sa kojima se mogu susresti ukoliko žele da vam se obrate ili nabave vaš proizvod.

Pre svega, pokušajte da se stavite na mesto svojih klijenata – zapitajte se šta bi vas najviše zanimalo a da je vezano za oblast kojom se bavite ili proizvode i usluge koje nudite. Takođe, uključite se i u aktivnu komunikaciju sa klijentima. Na osnovu toga ćete najbolje proceniti koje bi im informacije bile od najvećeg značaja, i na koji način da ih predstavite putem sadržaja koji objavljujete.

Vaš sadržaj klijentima nije dovoljno zanimljiv

Ukoliko primećujete da klijenti ne pokazuju suviše interesovanja za sadržaj koji redovno ažurirate (na primer, u slučaju objavljivanja blog postova), analizirajte kakve su teme koje u njima obrađujete. Teško da ćete privući mnogo pažnje ukoliko su u pitanju informacije koje vaši čitaoci mogu da pronađu i na bilo kom drugom sajtu.

Kao i prilikom predstavljanja proizvoda, i tematika blogova koje objavljujete trebalo bi da bude u skladu sa onim što bi vaše klijente najviše interesovalo. Pažljivo sagledajte šta je ono što vi nudite, šta je vašim potencijalnim klijentima neophodno (i šta zapravo očekuju), i u skladu sa time osmislite jedinstven i zanimljiv sadržaj koji će vaši korisnici rado želeti da pročitaju.

Pritom, istražite i kako druge kompanije koje se bave sličnom delatnošću plasiraju svoje objave – na taj način možete dobiti korisne smernice o tome kako da svoju kompaniju, proizvod ili uslugu predstavite na autentičan i originalan način.

Poslednja izmena dana 29. decembra 2016. u 22:59


Marta Levai

Rođena je 1986. godine u Novom Sadu. Završila je studije muzičke teorije na Akademiji umetnosti. U jednoj priči uvek otkrije bar još dve, i zato često sasvim slučajno opazi ono za šta se drugima čini da se ne primećuje. Na…… Saznaj više »