Tamara Đenadić

Gostujući autor

Rođena je 1980. godine u Beogradu. Osnovne studije završila je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a kao dobitnik stipendije italijanskog ministarstva spoljnih poslova i master studije iz oblasti finansija na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu.

U bankarstvu je od 2005. godine.

Uprkos svakodnevice ispunjene brojevima, prava ljubav su joj reči.

Uči kad god može.

Od 2014. honorarno, a često i volonterski, radi kao copywritter. Nada se da će knjiga na kojoj radi jednog dana ugledati svetlost dana.