Stefan Lakićević

Gostujući autor

Rođen 1987. godine u Beogradu. Stefan je diplomirani pravnik i master Prava intelektualne svojine sa dvogodišnjim iskustvom u advokaturi. Između ostalog, gaji interesovanja za pravo konkurencije, pravo informacionih tehnologija, pravne aspekte profesionalnog sporta, a i sam ima preduzetničkih sklonosti.

U slobodno vreme igra košarku.