Nedavno smo pisali o obavezama poslodavca iz bezbednosti i zdravlja na radu i donekle zaokružili osnove vezane za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom (QMS) preko standarda ISO 9001. Ovaj tekst će vas uputiti u nadogradnju oba sistema tj. poboljšanje i uvođenje sistematičnosti u poslove bezbednosti i zdravlja na radu primenom svetskog standarda koji uređuje ovu oblast i ujedno nadogradnje osnovnog sistema upravljanja kvalitetom.

Kako su organizacije vremenom sve više uviđale značaj bezbednosti i zdravlja na radu i potrebu za unapređivanjem ove oblasti, tako su vremenom zahtevi za unapređenjem dobili svoju personifikaciju kroz standard OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series). Serija standarda za ocenjivanje zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS), nastali su kao odgovor na zahtev korisnika za prepoznatljivim standardom za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu na osnovu kojeg bi njihov sistem upravljanja mogao da se ocenjuje i sertifikuje. OHSAS standardi za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu služe da organizacijama obezbede elemente efektivnog sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OH&S) koji se mogu integrisati sa ostalim upravljačkim zahtevima kako bi se organizacijama pomoglo da dostignu OH&S i ekonomske ciljeve. Standard je napisan tako da bude primenljiv za sve vrste i veličine organizacije, a može se prilagoditi različitim geografskim, kulturnim i društvenim uslovima. Ovaj standard je komplementaran sa standardom ISO 9001 (Quality Management System) i ISO 14001 (Envoirmental Management System). Razvila ga je britanska oganazacija za stanadardizaciju i zato ne nosi oznaku ISO. Nedavno je internacionalna organizacija za standardizaciju prepoznala značaj ovog standarda i 2013. godine predložila uvođenje novog standarda za bezbednost i zdravlje na radu pod nazivom ISO 45001. Standard se trenutno nalazi u fazi odobrenja i njegovo objavljivanje se očekuje u martu 2018. godine.

OHSAS 18001/ISO 45001 specifikacija je primenjiva za bilo koju organizaciju, koja želi da:

 • Uspostavi sistem upravljanja OH&S, da bi eliminisala i svela na minimum rizik za
 • zaposlene i druge zainteresovane strane, koje mogu biti izložene rizicima OH&S
 • proisteklim iz njenih aktivnosti;
 • Primeni, održava i kontinuirano poboljšava sistem upravljanja OH&S;
 • Obezbedi usaglašenost sa sopstvenom politikom OH&S;
 • Demonstrira drugima ovu usaglašenost;
 • Sertifikuje svoj sistem upravljanja OH&S od strane akreditovanog sertifikacionog tela i
 • Sama definiše usaglašenost sa OHSAS specifikacijom.

Između standarda ISO 9001 i trenutno važećeg OHSAS 18001 (ubuduće ISO 45001) postoji jasna veza u smislu da QMS predstavlja osnovu sistema upravljanja kvalitetom, a OHSAS njegovu nadgradnju koja se odnosi na bezbednost i zdravlje na radu. Pravila koja se primenjuju na ISO 9001 su u suštini ista kao i za standard bezbednosti i zdravlja na radu. Usaglašenost bezbednosti i zdravlja na radu sa pomenutim standardom takođe podrazumeva definisanje politike bezbednosti i zdravlja, ciljeva organizacije, preispitivanje, praćenje i merenje učinka očuvanja bezbednosti i zdravlja na radu itd. Novi standard koji se kako smo rekli očekuje u martu 2018. godine doneće otprilike isto što je nova verzija standarda ISO 9001 donela, a to znači veću uključenost najvišeg rukovodstva, određivanje konteksta organizacije, planiranje i bavljenje rizicima koji mogu da utiču na organizaciju, procena učinka i poboljšanje celokupnog sistema. Standard je baziran na istom PDCA (plan – do – check – act) modelu kao i ISO 9001.

Od kada je 1999. godine prvi put jasno definisan standard koji uređuje bezbednost i zdravlje na radu, organziacije koje su se odlučile za njegovu primenu su osetile benfiite u vidu smanjenja povreda na radu, povećanja produktivnosti i pre svega povećanja svesti o značaju bezbednosti i zdravlja na radu. Implemetnacija ovog standarda za vašu organizaciju može da znači upravo to. Organizacije koje se odluče da sertifikuju svoj sistem bezbednosti i zdravlja na radu pokazuju visoku svest o značaju zdravlja zaposlenih što čak i zakonodovac u poslednje vreme sve više ceni. Sve češće se može primetiti da se prilikom učešća na određnim javnim nabavkama sertifikovan sistem bezbednosti i zdravlja na radu postavlja kao neophodan uslov. Ukoliko se pak pojavljujete na međunarodnom tržištu na kome je značaj bezbednosti i zdravlja na radu već duže poznat, možete očekivati sve više zahteva u ovom pravcu od potencijalnih saradnika.

Najveći benifiti ovog sistema su sledeći:

 • poboljšanje ugleda i povećanje mogućnosti za dobijanje novih poslova
 • minimiziranje rizika nastanka nesreća
 • demonstracija volje za ispunjavanjem zakonskih propisa
 • moguće uštede od premije osiguranja
 • odražavanje usklađenosti sa zakonskim zahtevima
 • kontinuirano poboljšanje bezbednosti i zdravlja na radu i podizanje svesti o značaju istog
Poslednja izmena dana 14. februara 2018. u 21:07


Miljan Ćupurdija

Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »