Google je u prethodnim godinama veliku količinu svojih resursa posvetio istraživanju ogromnih količina podataka u nameri da razume svoje zaposlene. Jedna od njihovih najinteresantnijih inicijativa je projekat „Aristotel”, koji je okupio nekoliko najboljih umova ove kompanije, kako bi se odgonetnula tajna timske efikasnosti.

Tačnije, Googleova namera bila je da otkrije zašto su neki timovi uspešniji od drugih.

Pre ove studije, izvršni direktori Googlea su, baš kao i brojne druge kompanije, verovali da se najbolji tim gradi tako što se okupe najbolji ljudi. I to zaista ima smisla. Što više potvrda stručnosti i radnog iskustva, to bolje. Prema rečima Džulije Rozovski, menažera za ljudske analitike u ovoj kompaniji: „Nismo mogli biti manje u pravu”.

Direktor HR u tehnološkom gigantu Abir Dabi odabrao je Rozovski na čelo tima sa ciljem pronalaska savršene kombinacije veština, iskustva i crta ličnosti koje su potrebne za sklapanje supertima. Angažovani su i statističari, organizacioni psiholozi, sociolozi, inžinjeri i istraživači, svi usmereni ka istom cilju.

Tako je pre dve godine započeo projekat „Aristotel” u kom je učestvovalo 180 timova iz Googlea. Sprovedeno je više od dve stotine intervjua i analizirano više od 250 različitih timskih atributa. Nažalost, još uvek se nije nazirao jasan obrazac karakteristika koje bi činile tim iz snova.

Sve dok Google nije odlučio da razmotri alternativnu putanju, stvari se nisu pomerale sa mrtve tačke. Dok su se oni trudili da pronađu formulu timske efikasnosti, Rozovski i njene kolege nailazili su na psihološka i sociološka istraživanja koja su se fokusirala na grupne norme, to jest na stvari kao što su tradicija, uobičajena ponašanja, nepisana pravila koja postoje u nekoj grupi i tome slično. Norme mogu biti neizgovorene i nepisane ili otvoreno rečene, ali njihov uticaj na svaku jedinku koja je član grupe je ogroman.

Sa ovim uvidom i promenom direkcije zahvaljujući istraživanju iz kolektivne inteligencije (koja se odnosi na sposobnosti koje su neophodne za saradnju sa drugima) od strane grupe psihologa, istraživači sa projekta „Aristotel” počeli su da tragaju za nepisanim pravilima; tačnije, za svim timskim ponašanjem koja su vodila povećanju kolektivne inteligencije cele grupe.

Rozovski je na Googleovom Re-Work sajtu – mestu gde se inače objavljuju istraživanja, ideje i prakse ove kompanije – objavila pet ključnih karakteristika koje utiču na uspešnost timova. To su:

  1. Pouzdanost – Članovi timova koji završavaju svoje poslove, ispunjavaju ciljeve i zadovoljavaju očekivanja.
  2. Struktura i jasnoća – Timovi koji su uspešni imaju jasno postavljene ciljeve, kao i definisane uloge unutar svoje grupe.
  3. Smisao – Rad ima lični značaj za svakog člana tima.
  4. Uticaj – Grupa veruje da je njihov rad svrsishodan i da pozitivno utiče na zajednicu.

I poslednji, peti, koji prilično odstupa od drugih i do sada se nije pojavljivao kao značajan prediktor timske efikasnosti:

  1. Psihološka sigurnost – Odlikuje okruženje koje je bezbedno za iznošenje ideja u kom učestvuju svi članovi tima bez bojazni da će ih drugi ismevati ili doživeti kao nedovoljno stručne, odnosno organizaciona kultura u kojoj zaposleni mogu biti opušteni i udobni u svojoj koži.

Google je, takođe, otkrio da timovi koji funkcionišu u psihološki sigurnim okruženjima imaju manji stepen fluktuacije, skloniji su istraživanju različitih aspekata i efikasniji su.

Pravljenje savršenog tima izgleda je mnogo subjektivnije nego što se to misli, ali fokus na ovih pet komponenti svakako je korak u tom pravcu. Google je u svom istraživanju citirao grčkog filozofa po kom je projekat dobio ime: „Celina može biti bolja od sume svojih delova.”

Poslednja izmena dana 29. avgusta 2017. u 01:00


Ina Borenović

Ina je master psihologije, sa raznolikim iskustvom: od regrutacije i selekcije vojnog kadra, konsaltinga iz oblasti ljudskih resursa, pa sve do pisanja, predavanja, bavljenja psihologijom marketinga i preduzetništva. Sertifikovani je trener asertivnosti, sa završenim edukacijama iz grupne analize (osnovni nivo)…… Saznaj više »