Dugo očekivane izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima su konačno usvojene u skupštini i objavljene u Službenom glasniku broj 24/2018 od 27.03.2018. godine. Zakon o izmena i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima će zvanično stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku. Pitanje je šta nam donosi od novina koje se tiču tehničkog pregleda motornih vozila i ovlašćenih pravnih lica koje se bave obukom kandidata za vozače? Tačno pitanje na ovaj odgovor je da tek ostaje da vidimo. Zašto? Zato što će dobar deo zakona naročito onaj koji se odnosi na tehničke preglede stupiti na snagu tek kada budu doneseni podzakonski akti za šta je predviđen rok od 12 meseci. U ovom tekstu nećemo govoriti o promenama koje zakon donosi, a koje se tiču učesnika u saobraćaju već o onim najvažnijim promenama koje se odnose na poslovanje privrednih subjekata koje obavljaju delatnosti tehničkog pregleda motornih vozila i osposobljavanja kandidata za vozače.

Tehnički pregled motornih vozila

Smatram da postoje tri ključne novine koje će najviše uzdrmati tehničke preglede kada budu doneseni podzakonski akti i to su video nadzor, centralni informacioni sistem i licence za kontrolore tehničkog pregleda.

Uskoro će sistem za video snimanje vršenja tehničkog pregleda vozila pomoću kojeg se sačinjava video zapis postati jedan od uslova za dobijanje ovlašćenja za vršenje tehničkog pregleda. Na ovaj način će država pokušati da stane na put praksi pojedinih tehničkih pregleda da overe tehničku ispravnost vozila bez vršenja adekvatnog pregleda ili čak bez prisustva vozila. O svakom tehničkom pregledu će morati da postoji zaštićen video zapis koji će moći da bude predmet kontrole.

Osim toga predviđa se i uvođenje centralnog informacionog sistema koji će biti direktno povezan sa ministarstvom unutrašnjih poslova. Da bi se ovaj sistem mogao da funkcioniše svakako će neophodan uslov za tehničke preglede biti posedovanje odgovarajuće informacione opreme. Softver kojim će se vrštiti dostava podataka MUP-u obezbeđivaće Agencija za bezbednost saobraćaja. Informacioni sistem će takođe biti povezan sa drugim informacionim sistemima tako da će preko njega odmah npr. biti moguća provera da li je za određenog kontrolora izvršena prijava na obavezno socijalno osiguranje. Agencija za bezbednost saobraćaja će objedinjavati i čuvati podatke o tehničkim pregledima. Svakako će centralni informacioni sistem prouzrokovati određene troškove koje će tehnički pregledi morati da izmiruju Agenciji. Krajnje će cenu ovih troškova ipak snositi korisnici usluga tehničkog pregleda o čemu možete pročitati niže u tekstu.

Predviđeno je da će kontrolori na tehničkom pregledu morati da imaju odgovarajuće licence izdate od strane agencije za bezbednost saobraćaja. Licence će se izdavati na period od tri godine i biće produžene ukoliko kontrolor prisustvuje redovnim seminarima za unapređenje znanja i veština. Zakon predviđa izuzetak i propisuje „Izuzetno, kontrolor tehničkog pregleda, ako na dan stupanja na snagu podzakonskih akata koji regulišu tehnički pregled vozila, u privrednom društvu ovlašćenom za vršenje tehničkog pregleda vozila, vrši tehnički pregled vozila prema ugovoru o radu najmanje pet godina, ne mora ispunjavati uslov iz stava 3. tač. 3) i 4) ovog člana (uslove koji se odnose na obuku i položen stručni ispit), odnosno ne mora ispunjavati uslov iz stava 3. tačka 1) ovog člana, ako ima završenu srednju stručnu školu mašinske struke obrazovnog profila koji nije vezan za motore i vozila, odnosno saobraćajne struke obrazovnog profila koji nije iz oblasti drumskog saobraćaja.“

Izvesno da će Vlada i konačno propisati najvišu i najnižu cenu tehničkog pregleda od kojih ovlašćena privredna društva neće smeti da odstupe. U cenu tehničkog pregleda će biti uračunati i troškovi pravnog lica koji se odnose na informacioni sistem, kao  i troškovi koji se odnose na unapređenje sistema.

Osposobljavanje kandidata za vozače

Najpre ono što su mnogi čekali i što je dobro jeste da je ukinuta obaveza polaganja ispita provere znanja za instruktore, ispitivače i predavače. Do poslednjih izmena jedan od uslova za produženje važnosti licence instruktora, ispitivača i predavača jeste bio i polaganje ispita provere znanja za šta verujem da će se većina složiti kao totalno besmislenim i što su ove promene upravo potvrdile. Ono što jeste ostalo kao dobro jeste uslov da je za produžetak licence i dalje predviđeno da ova lica moraju da se usavršavaju kod Agencije za bezbednost saobraćaja i da budu zdravstveno sposobni. Ujedno su pooštreni uslovi u vidu stručne spreme za sticanje zvanja predavača i ispitivača i  sada se umesto najmanje više stručne spreme zahtevaju osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine. Osim toga zahtev je da ispitivači određenu kategoriju imaju minimum 5 godina.

Još jedna novina jeste da predavač sada može biti angažovan i van radnog odnosa, tačnije ugovorom o dopunskom radu. Ono što je bila česta nedoumica koja se pojavljivala jeste da su mnogi pitali zašto im se ograničava ustavom garantovano pravo na rad i zašto ne mogu po osnovu ugovora o dopunskom poslu da do još trećine radnog vremena obavljaju poslove kod još nekog pravnog lica. Mnogi su prevideli činjenicu da je zakon zahtevao da lice bude u radnom odnosu, a da je ugovor o dopunskom radu rad van radnog odnosa te stoga nije mogao biti primenjen u ovom slučaju. To je međutim ipak više bilo pitanje za pravnike, a ne za predavače. Na ovaj način je predavačima omogućeno da po ugovoru o dopunskom radu dodatno budu angažovani kod drugog poslodavca do najviše trećine radnog vremena u skladu sa zakonom o radu. Osim toga kao jedan od uslova za dobijanje ovlašćenja jeste da auto škola ima u radnom odnos najmanje jednog administratora, odnosno lice koje putem informacionog sistema dostavlja podatke na propisani način.

Detaljnije su uređene obaveze pravnog lica vezane za audio – video nadzor i korišćenja podataka o ličnosti kandidata i zaposlenih. Smatram da je ovim konačno postavljena zakonska utemeljenost u snimanju teorijskih ispita. Mnoge auto škole su bile kažnjene jer su imale propusta u radu audio – video nadzora. Ličnog sam mišljenja da nije postojao pravni osnov za snimanje kandidata i samim tim obrade podataka o ličnosti jer je audio – video nadzor do ovih izmena bio definisan samo podzakonskim aktom, a podzakonski akt ne može da bude pravni osnov za obradu podataka o ličnosti već samo zakon. Ovo je do nekle prevazilaženo davanjem saglasnosti od strane kandidata. No, to je prošlo kako je prošlo i sada će postojati pun pravni osnov za snimanje teorijskog ispita i obradu podataka o ličnosti.  Sada će i ugovor između kandidata i auto škole sadržati odredbe koje se odnose na video nadzor.

Dodata je obaveza pravnim licima da kandidatima trajno obezbede svu stručnu literaturu za osposobaljavanje kandidata za vozače. Predviđa se unapređenje informacionog sistema i njegovo povezivanje sa drugim državnim registrima.

Dok će auto – škole, a naročito predavači, ispitivači i instruktori određene promene oseiti odmah za tehničke preglede ćemo ipak morati da sačekamo donošenje podzakonski propisa. Da podsetimo neki od tih propisa se očekuju gotovo već 10 godina.    Miljan Ćupurdija

    Diplomirani pravnik, zaposlen u privrednim društvima Polet i Belica kao menadžer za pravne poslove i ljudske resurse. Obavlja funkciju predstavnika rukovodstva za IMS (QMS, EMS i OHSAS). Uređivanje poslovanja i funkcionisanja preduzeća shodno sistemu kvaliteta mu predstavlja poseban izazov i…… Saznaj više »