Selena Marković

Pravo

Selena Marković je rođena u Beogradu 1988. godine. Završila je gimnaziju “Hiljadu trista kaplara” u Ljigu i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

U privrednom društvu Ptiček d.o.o. Beograd radi od početka 2015. godine. Angažovana je na izradi svih ugovora u privredi kao i ugovora specifičnih za visokotehnološko pravo i elektronsku trgovinu, a naročito regulisanju radno-pravnih odnosa u informatičkoj delatnost. Radi na osnivanjima, statusnim promenama i postupcima likvidacija privrednih društava.

Specijalizuje se za pregovaranje sa inostranim firmama i izradu ugovora koji za cilj imaju izradu Internet prezentacija i servisa, sa posebnim osvrtom na autorsko pravo i pravo zaštite konkurencije.