Relja Dereta

Prezentacijske veštine

Poseduje deceniju iskustva gotovo svakodnevnog javnog nastupa i komunikacije, od držanja radionica do plesnih performansa, sa hiljadama ljudi. Thinking assistant & communications coach – pomaže internacionalnim ekspertima da formulišu svoje misli, individualno pripremao 50 govornika na 6 TEDx konferencija, drži treninge u nizu svetskih kompanija i institucija u zemlji i regionu (testimonials).

Instruktor i koordinator projekata u Institutu Tango Natural, jednoj od najvećih tango organizacija u Evropi. Koordinator Škole aktivizma.

Želi da za narednu generaciju napravi školu kakvu bi on želeo da je mogao da pohađa. U njoj će se, između ostalog, učiti, pogađate, veštine komunikacije, argentinski tango i aktivizam.