Radna atmosfera može da se odrazi na mnoge važne procese u vašoj firmi. Može proći dosta vremena dok ne shvatite da sa njom nešto nije u redu, a što ranije takva spoznaja dođe, to će i načinjena stvarna ili potencijalna šteta biti manja.

Dobra vest je ta da menadžer, posredno i neposredno, na mnoge načine može uticati na radnu atmosferu, svojim činjenjem podjednako kao i nečinjenjem. Tačnije, promena neće nastati sama od sebe; ona mora biti inicirana, a to je upravo zadatak za rukovodioca.

Jednom kad je inicirana, promena mora biti stalno nadgledana i periodično evaluirana. Dalje, naši unutrašnji svetovi mnogo svu više organizovani po principu entropije, tako da svaka inicirana promena mora doći do otpora od strane sistema, koji teži da se vrati u pređašnje stanje, stanje veće neuređenosti. Dakle, promena je nešto čime se moramo aktivno baviti; ona neće doći spontano, kao proviđenje ili neće učiniti nikakve magične stvari. Baš suprotno – za nju ćete morati svojski da se potrudite.

Povratak korenima

Ako niste sigurni u vezi sa time na koji način se promena toksične radne atmosfere može inicirati, odnosno šta je sve potrebno da se desi kako biste znali da se stvari menjaju, najpametniji se vratiti samoj suštini – a to su misija, vizija i, najvažnije, vrednosti vaše firme. Ukoliko niste sigurni koje su to vrednosti, vratite se na nulti korak i pozabavite se pitanjem – šta je ono po čemu biste voleli da ostanete upamćeni u svom poslovanju?

Bavite se zaposlenima

Jedini način da identifikujete uzroke toksične atmosfere u vašoj firmi je da se bavite ljudima. Saznajte šta je ono što ih muči, na šta se žale, da li postoje osobe koje potpiruju sukobe ili tenzije. Ako postoje, obavite razgovore sa njima, ali i sa svima ostalima; prikupite informacije i otkrijte šta je uzrok problema. On je gotovo sigurno u ljudskom faktoru. Otkrijte ga i bavite se njime. Problem ne mora da dođe do nivoa šumskog požara da biste mu poklonili pažnju. Tačnije, nemojte to dozvoliti.

Negujte svoj tim

Sve ono što menadžer radi – ali i ne radi – utiče na ponašanje zaposlenih. Ako vi doprinosite negativnoj radnoj atmosferi, a to ne prepoznajete, onda vam nijedna intervencija neće pomoći. Sa druge strane, ako vi bodrite svoj tim, radite na njegovoj kohezivnosti i starate se o tome da se članovi tima osećaju kao da baš tu i pripadaju, onda već u odličnoj meri radite na prevenciji toksične radne atmosfere.

Pratite promenu i reagujte po potrebi

Kao što je rečeno, promena je uvek proces. Kao takva, ona će imati svoje uspone i padove, dobre i loše momente. To je sve normalno i njen je sastavni deo. Kolektiv koji je navikao na izvesna ponašanja (na primer, na ogovaranja), neće lako odustati od svojih usvojenih obrazaca ponašanja. Zato budite strpljivi i fokusirani, ali imajte i realna očekivanja. Istina je da se negativna radna atmosfera nije stvorila preko noći, pa neće preko noći ni nestati.

* * *

Bavljenje stvarima kao što je radna atmofera u vašem već ionako pretrpanom rasporedu može delovati kao luksuz koji sebi ne možete da priuštite. A u stvari, radi se o prilično važnoj stvari. To je kao da kažete da ne možete sad da začepite slavinu koja malo curi, zato što se brinete da bi na drugom mestu mogla da pukne cev. I dok ste usmereni na mogućnost pucanja cevi, ne primećujete da je iz slavine počeo da curi mlaz koji preti da vas poplavi.

Iz perspektive zaposlenih, rad u kolektivu koji je obuzet negativnom energijom je uglavnom dovoljan razlog da se traži bolja alternativa. Ko voli da radi okružen konstantno lošom atmosferom? Ko se oseća kao deo tima koji je ophrvan žaljenjem, kukanjem, besom, ljutnjom, otvorenom i pasivnom agresijom? A sve ovo može da uradi loša radna atmosfera – da postane stvar oko koje nema pregovaranja.

Zato se bavite radnom atmosferom – zato što za taoce uzima sve ono što je dobro u vašem timu.

Poslednja izmena dana 12. novembra 2017. u 04:00


Ina Borenović

Ina je master psihologije, sa raznolikim iskustvom: od regrutacije i selekcije vojnog kadra, konsaltinga iz oblasti ljudskih resursa, pa sve do pisanja, predavanja, bavljenja psihologijom marketinga i preduzetništva. Sertifikovani je trener asertivnosti, sa završenim edukacijama iz grupne analize (osnovni nivo)…… Saznaj više »