Šta je GDPR i zašto se tiče baš Vas?

Pravo

Ljudi često odmahnu glavom ili preskoče bilo koju temu koja se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti, jer jednostavno, „šta se to njih tiče“. Verujem da veliki broj poslodavaca zanemaruje značaj ove materije. Interesovanje za zakonsku regulativu i generalno za…

Ugovor o dopunskom radu

Pravo

Dopunski rad je jedan od oblika rada van radnog odnosa. Na temu rada van radnog odnosa već smo pisali. Regulisani su posebnim odredbama Zakona o radu i tu spadaju: privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu, ugovor o stručnom osposobljavanju…

Obaveze poslodavca iz oblasti zaštite od požara

Pravo

Uvod Zakon o zaštiti od požara između ostalog propisuje obaveze pravnih lica sa aspekta uređivanja sistema zaštite od požara. Osnovni cilj propisanih mera zaštite od požara jeste zaštita života ljudi, telesnog integriteta, materijalnih dobara i životne sredine. Zakon je 2015….

Fleksibilni oblici rada

Pravo

Klasičan radni odnos podrazumeva puno radno vreme i rad na neodređeno („za stalno“). Novo doba je, usled ubrzanog razvoja tehnologije, donelo drugačiji pristup radu. U novom okruženju sve se više menja tradicionalno shvatanje radnog odnosa, kako bi se rad prilagodio…

Standardizacija bezbednosti i zdravlja na radu

Pravo

Nedavno smo pisali o obavezama poslodavca iz bezbednosti i zdravlja na radu i donekle zaokružili osnove vezane za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom (QMS) preko standarda ISO 9001. Ovaj tekst će vas uputiti u nadogradnju oba sistema tj. poboljšanje i uvođenje…

Franšizing kao šansa za početnike u preduzetništvu

Pravo

Pokretanje sopstvenog biznisa je važna odluka za koju nije dovoljna samo smelost ili dobra ideja, već i spremnost na određena materijalna ulaganja, izlaganje finansijskom riziku i konkurenciji na tržištu. Bez toga, sve poteškoće na koje se svakako nailazi kod pokretanja…

Vodič za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću

Knjigovodstvo

Kako osnovati doo (društvo sa ograničenom odgovornošću)? Ukoliko ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis i ako ste se opredelili da Vaš oblik organizovanja bude društvo s ograničenom odgovornošću, predstoji Vam osnivanje, odnosno registracija tog privrednog društva kod Agencije za privredne…

Ugovor o delu

Pravo

Ugovor o delu predstavlja rad van radnog odnosa, odnosno rad gde angažovani nema status zaposlenog, niti prava iz radnog odnosa. Zaključivanjem ugovora o delu angažuje se radnik za jednokratno obavljanje nekog posla, uz odgovarajuću nadoknadu. Predmet ugovora može biti samostalna…

Obaveze poslodavace iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pravo

Ličnog sam mišljenja da je dolaskom stranih kompanija u Republiku Srbiju u poslednjih petnaestak godina značajno povećana svest o značaju bezbednosti i zdravlju na radu. Vrlo često strane kompanije kao uslov za saradnju sa njima zahtevaju od firmi sa kojima…

Mobing u teoriji i praksi

Pravo

Poslednjih godina sve se više govori o mobingu, iako se radi o ponašanju među ljudima koje postoji od kada postoji sam rad, a koje je slično ponašanju životinja kada se udružuju protiv nepoželjnog člana grupe kako bi ga odstranili po…