„Šta sam danas uspeo da postignem? Da li sam uspeo da pomognem nekome od svojih zaposlenih?“

I zbog čega bi ovakva pitanja uopšte bila važna za jednog lidera, bez obzira na to da li pripada onoj vrsti „prekaljenih“ vođa firmi sa povećim iskustvom u rukovođenju biznisom, ili se u takav poduhvat tek upustio?

Budući da predstavlja najjednostavniju strategiju pomoću koje u datom trenutku možete da procenite „na čemu“ ste i u kom pravcu se vaš posao razvija, navika konstantnog preispitivanja jedna je od onih osobina na osnovu kojih se vrlo lako uočava razlika između dobrog i lošeg lidera. Sposobnost procene i analiziranja sopstvenih postignuća od ključnog je značaja za uspeh kompanije ili tima, ali i potpunijeg razumevanja samog procesa rada, nalaženja načina za savladavanje prepreka i, na kraju krajeva, davanja pozitivnog primera zaposlenima. Evo i koja pitanja vam u tome mogu pomoći.

  • „Šta sam danas uspeo da postignem?“

Među prvima je svakako pitanje sa početka teksta. Vođenje svojevrsne „evidencije“ o dosadašnjim postignućima, ali i težnja ka svakodnevnim savladavanjem izazova, pomoći će vam da zadržite odlučnost neophodnu u procesu kontinuiranog napretka.

Ukoliko ste svesni da ste mogli postići i više od onoga što ste „zacrtali“, neka to, umesto eventualnog razočarenja, bude podsticaj da svoju energiju usmerite u pravcu ostvarenja poslovnih težnji.

  • „Da li sam učinio nešto po pitanju ostvarenja svojih ciljeva?

Za nekoga ko ima zadatak rukovođenja kompanijom, jedna od najvažnijih stvari jeste da ne izgubite iz vida dugoročne ciljeve koje želite da postignete.

Zbog toga je potrebno da te ciljeve najpre definišete, a zatim redovno sebi postavljate pitanje da li ste, i u kojoj meri bliži njihovom ostvarenju. Na osnovu toga, moći ćete da osmislite konkretne strategije pomoću kojih ćete to postići, ostajući pri tome usredsređeni i na načine na koje je potrebno da razvijate svoju delatnost.

  • „Šta je ono što me motiviše?“

U kontekstu prethodnog pitanja, glavni pokretač koji će vas voditi ka napretku i dostizanju poslovnih ciljeva jeste motivacija – a to će se najbolje pokazati u trenucima kada se suočite sa preprekama i izazovima.

Zbog čega ste se uopšte odlučili na pokretanje sopstvenog biznisa? Da li je to potreba za samostalnošću i želja da svoj proizvod ili uslugu predstavite na jedinstven način i svoje klijente uverite u njihovu vrednost? Kada znate tačan odgovor na ova pitanja, bićete u mogućnosti i da ih iskoristite u cilju ostvarenja svojih ambicija.

  • „Koje greške sam načinio i šta iz njih mogu da naučim?“

Kada ste na poziciji lidera, nalazite se u ulozi nekoga ko snosi najveću odgovornost za put ka napretku kompanije. U tom procesu, izvesno je da ćete se naći i u situacijama u kojima ćete shvatiti da ste doneli pogrešnu odluku.

Jedno je sigurno – niko nije „spašen“ pogrešnih procena, a u tom slučaju, važno je da zapamtite da ćete najviše naučiti iz svojih grešaka ukoliko se sa njima otvoreno suočite.

  • „Da li sam danas nekome pomogao?“

Imate li naviku da sa zaposlenima u vašoj kompaniji razgovarate o mogućnostima za njihov napredak ili da nekome ponudite pomoć pri rešavanju nekog zahtevnog zadatka?

Za uspeh kompanije nije dovoljno usredsrediti se isključivo na sopstvene potrebe i postignuća – on mora biti rezultat zajedničkih napora lidera i tima kojim on rukovodi. Upravo zbog toga, jedna od karakteristika dobrog lidera jeste u tome što će izdvojiti vreme da sasluša sugestije i predloge svojih zaposlenih.

  • „Na koje prepreke sam naišao?“

Ignorisanje slabih tačaka u poslovanju kompanije sigurno nije put ka napretku, i zato je važno da se zapitate u kojim oblastima najčešće nailazite na kamen spoticanja. To se odnosi kako na delatnosti u okviru kompanije, tako i na vaš pristup vođenju iste.

Kada prepoznate te slabe tačke, nemojte se ustručavati da svoja zapažanja podelite i sa ostatkom rukovodećeg tima, ali i sa zaposlenima. U tom smislu, međusobna razmena ideja predstavlja konstruktivan pristup u razmatranju potencijalnih rešenja prilikom prevazilaženja različitih izazova.

  • „Koje dužnosti mogu da prepustim ostatku tima?“

Da li imate običaj da na sebe preuzmete previše odgovornosti? Lideri i rukovodioci kompanija često se suočavaju sa izazovom mikromenadžmenta, pri čemu osećaju obavezu da budu uključeni u sve detalje koje se tiču poslovanja. Kao rezultat, potreba za kontrolisanjem i najsitnijeg detalja može dovesti do većeg rizika pri donošenju pogrešnih procena i odluka.

Međutim, potpuno je prirodno da ne možete sve kontrolisati sami, i zato imajte poverenja u svoj tim i dozvolite mu da preuzme deo odgovornosti. Osim što doprinosi boljoj saradnji u okviru kompanije, podela dužnosti će se odraziti i na njenu efikasniju delatnost.

  • „Kakav utisak želim da ostavim?

Kada se nađete u ulozi lidera, osobine koje ukazuju na vaše kvalitete razvijaćete na osnovu brojnih iskustava koje ćete na toj poziciji steći. Uvek imajte na umu kakav utisak želite da ostavite, i na osnovu toga, ukoliko je to potrebno, korigujte svoje postupke i odluke.

Ukoliko je vaš cilj da steknete poštovanje saradnika, te da vas kolege i zaposleni pamte po pozitivnim osobinama, najpre se zapitajte imaju li na osnovu čega da steknu takav utisak, a zatim razmislite i o tome na koje sve načine možete konstantno raditi na unapređivanju svojih liderskih veština.

Poslednja izmena dana 14. februara 2017. u 17:48


Marta Levai

Rođena je 1986. godine u Novom Sadu. Završila je studije muzičke teorije na Akademiji umetnosti. U jednoj priči uvek otkrije bar još dve, i zato često sasvim slučajno opazi ono za šta se drugima čini da se ne primećuje. Na…… Saznaj više »