Nemanja Paleksić

gostujući autor

Nemanja Paleksić rođen je 1981. godine u Gračanici, SR BiH, bivša SFRJ. Gimnaziju završava u Bijeljini, dok je diplomu pravnika stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Studirao je i filozofiju, dok trenutno završava postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka. Nakon diplomiranja radio je u Budimpešti u jednoj kompaniji, ali ubrzo uviđa da mu taj način i tempo rada ne odgovara. Ubrzo uplovljava u preduzetničke vode – osniva svoju agenciju za pravne i intelektualne usluge „Lexpa“. Ostala interesovanja su mu bavljenje muzikom, sport, međunarodni odnosi i istorija.