Da li ste znali da …?

Da biste mogli da priznate u troškove nabavku za poslovne potrebe plaćenu gotovinom ili platnom karticom, potrebno je da posedujete i fiskalni isečak i gotovinski račun, popunjen i adekvatno overen.