Kooperative predstavljaju jedan od najefikasnijih modela samoorganizovanja fizičkih lica i mikro privrednih subjekata. Zahvaljujući kooperativama, mnogi regioni, pa i čitave nacionalne ekonomije su doživele ubrzan razvoj koji je bio baziran na udruživanju ljudskih resursa i njihovih kapaciteta. Jedan takav slučaj je i region Baskije u Španiji, čiji motor razvoja predstavlja Mondragón kooperativa. Mondragón kooperativa predstavlja federaciju radničkih kooperativa koja posluje u formi korporacije, čije je sedište u gradu Mondragón u regionu Baskije u Španiji. Iako je počela kao skromna organizacija za proizvodnju parafinskih peći, Mondragón kooperativa danas predstavlja multinacionalnu korporaciju koja okuplja 289 predstavnika mikrobiznisa i lokalnih kooperativa, zapošljava 80.321 zaposlenog i ostvaruje godišnji prihod od 14 milijardi evra . Mondragón kooperativa je prisutna na svim kontinentima. Poseduje 9 korporativnih kancelarija, 15 tehnoloških centara i 105 proizvodnih pogona širom sveta, a ostvaruje prodaju u preko 150 zemalja sveta. Po obimu prometa, Mondragón kooperativa predstavlja sedmu po veličini kompaniju u Španiji i jednu od od 500 najvećih kompanija u svetu.

Istorijat nastanka Mondragón kooperative ima svoju romantičnu pozadinu. Presudni faktor u nastanku ove kooperative predstavlja dolazak katoličkog sveštenika José María Arizmendiarrieta u grad Mondragón 1941. godine, grad koji koji je bio opustošen tokom Španskog građanskog rata koji je trajao od 1936. do 1939. godine. Arizmendiarrieta je svu svoju životnu filozofiju bazirao na propagiranju solidarnosti i participacije između ljudi i obučavanju mladih ljudi za obavljanje tehničkih poslova. 1943. godine, Arizmendiarrieta je otvorio školu koja je imala za cilj školovanje stručnih kadrova za potrebe lokalnih kompanija, ali pre svega za potrebe razvoja zadrugarstva u Baskijskoj oblasti. 1955. godine, Arizmendiarrieta je izabrao petoro mladih ljudi koji su završili njegovu školu i osnovao kooperativu koja se dobila naziv „Talleres Ulgor“  i koja se 1956. godine priključila jednoj od četiri najveće kooperative u regionu – Mondragón kooperativi. Vremenom, Talleres Ulgor su promenili ime u Fagor Electrodomésticos. Razvoj Mondragón kooperative se može podeliti u tri faze. Prva faza, koja je trajala od 1955. do 1970. godine predstavlja fazu rasta Mondragón kooperative u uslovima povećane tražnje za njihovim proizvodima u uslovima autarkije španske privrede u tom periodu. U okviru ove faze, ključni momenti su bili osnivanje finansijske kooperative Caja Laboral (1959) i spajanje sa potrošačkom kooperativom Eroski (1969). Druga faza, koja je trajala od 1970. do 1990. godine predstavlja fazu konsolidacije i prosperiteta Mondragón kooperative. Prosperitet je bio baziran na rastu prodaje, ali i na daljem razvoju finansijskih poslova kroz Caja Laboral ogranak. 1984. godine Mondragón kooperativa se reorganizuje i dobija formu velike poslovne grupacije, a ulaskom Španije u Evropsku ekonomsku zajednicu 1986. godine, dobija novi veliki zamah u poslovanju. Treća faza, koja traje od 1990. godine do danas predstavlja fazu internacionalizacije poslovanja Mondragón kooperative. 1990. godine kooperativa otvara prvu fabriku u Meksiku i započinje trend koji će kulminirati sa 105 fabrika u 2012. godini. 2009. godine, Mondragón kooperativa uspostavlja partnerstvo sa sa Sindikatom zaposlenih u čeličanama u SAD, a 2012. godine uspostavlja kooperaciju sa organizacijom Ohio Employee Ownership Center. 2013. godine, zbog produbljivanja ekonomske krize u Evropi, kompanija Fagor Electrodomésticos odlazi u bankrot, ali Mondragón kooperativa nastavlja sa svojim razvojem.

Mondragón kooperativa danas ima četiri osnovne linije poslovanja, koje obuhvataju: (1) finansijsko poslovanje, u okviru kojeg funkcionišu banka „Caja Laboral“, osiguravajuća kuća „Seguros Lagun Aro“ i dobrovoljni penzioni fond „Lagun Aro“, (2) industrijska proizvodnja, gde ostvaruje promet od blizu 5,5 milijardi evra i u okviru koje ima pet linija poslovanja – potrošačka dobra, industrijska dobra, industrijske komponente, građevinsku opremu i poslovne usluge, (3) maloprodaja, gde ostvaruje promet od 8,3 milijardi evra, koji se najvećim delom realizuje preko lanca supermarketa „Eroski“, koji je u 2009. godini imao skoro 2.400 prodajnih objekata, i (4) razvoj znanja, gde ostvaruje ostatak prometa i u okviru kojeg razvija znanje i inovacije kroz „University of Mondragón“ i kroz druge kooperativne forme razvoja znanja i inovacija. 2009. godine Mondragón kooperativa je imala 12 tehnoloških centara u kojima je zapošljavala 742 ljudi, sa ukupnim budžetom od blizu 54 miliona evra.

Poslovna kultura u okviru Mondragón kooperative je bazirana na „Aricmendiaretinom metodu menadžmenta“, koji je baziran na poštovanju, domokratiji, transparentnosti i participaciji, sa naglaskom na ovladavanje tehnologijom u cilju inoviranja i stvaranja dodate vrednosti, uz razvoj zajedničkih vrednosti. Četiri osnovne korporativne vrednosti Mondragón kooperative su: (1) kooperacija, (2) participacija, (3) društvena odgovornost i (4) inovacije, a deset osnovnih principa poslovanja su: (1) otvorenost, (2) demokratičnost, (3) nezavisnost rada, (4) instrumentalna uloga kapitala, (5) participativni menadžment, (6) solidarnost u plaćanju, (7) međusobna saradnja, (8) društvena transformacija, (9) univerzalnost i (10) edukacija. Što se tiče upravljanja, Mondragón kooperativom upravljaju zaposleni, a prosečni raspon zarada iznosi 5:1, pri čemu se zarade svih zaposlenih utvrđuju putem demokratskog glasanja. Poslovni uspeh Mondragón kooperative, koji je baziran na samoorganizovanju ljudi i Aricmendiaretinom metodu menadžmenta, i dan-danas predstavlja odličan primer koji pokazuje da samoupravljanje i samoorganizovanje mogu itekako da budu dobar poslovni model i pokretač razvoja čitavih regiona i nacionalnih ekonomija.

Poslednja izmena dana 30. maja 2016. u 01:33


Igor Lazarević

Igor Lazarević je po obrazovanju magistar ekonomskih nauka sa dugogodišnjim iskustvom u poslovima menadžment konsaltinga. Iza sebe ima više od 15 godina iskustva i učešće u preko 100 projekata u oblastima poslovnog i finansijskog savetovanja, M&A, organizacionog razvoja, upravljanja procesima…… Saznaj više »