Koncept emocionalne inteligencije svojevremeno je drastično izmenio poimanje preduslova za uspeh, ma kako ga definisali. Do tada se neretko smatralo da uspehu u poslu moraju prethoditi urođene liderske veštine, visoka opšta inteligencija i određene osobine ličnosti. Danas je, međutim, fokus na tome kako umemo da prepoznajemo, regulišemo i, jednom rečju, nosimo se sa svojim emocijama.

Radoznalnost je u ljudskoj prirodi ništa manje nego bilo koja druga crta, pa je tako sasvim izvesno da ste se – ako ste čitali o emocionalnoj inteligenciji i svemu onome što je čini – zapitali kolika bi mogla biti vaša emocionalna inteligencija?

Postoje, naravno, načini da se izmeri koeficijent emocionalne inteligencije, ali to se ne može sa tačnošću utvrditi bez ozbiljnih instrumenata namenjenih takvoj proceni. Zato ćemo pribeći posrednom zaključivanju – navešćemo karakteristike koje imaju emocionalno inteligentni ljudi, a vi potom procenite u kojoj meri se u njima pronalazite. Ovaj metod neće ponuditi visoku pouzdanost niti preciznost, ali vam može ponuditi smernice u vezi sa tim na kojim aspektima svoje emocionalne inteligencije možete raditi.

  1. Imate „dug fitilj”

Ako ste osoba koja ne „klizne” lako u osećanja anksioznosti ili napetosti, onda je moguće da je to zahvaljujući vašoj emocionalnoj inteligenciji.

Važno je napomenuti da je to šta znači „lako” u ovom kontekstu teško definisati, pošto svi možemo imati različite okidače koji nas mogu takoreći „izbaciti iz takta”. Ipak, mnoge od tih stvari jesu univerzalne: od stresora kao što su ozbiljni gubici pa sve do svakodnevnih iritirantnih situacija. Drugim rečima, nije stvar emocionalne inteligencije da li ćete burno odreagovati na, recimo, smrt bliske osobe; u takvom kontekstu, takve reakcije su prirodne.

Emocionalno inteligentne osobe su spremnije da se u periodima krize okreću ka drugima, odnosno ka onome što predstavlja njihove resurse. Zahvaljujući tome, prema rezultatima brojnih studija, one su u dvostruko manjem riziku od razvoja anksioznih i depresivnih poremećaja, kao i od zloupotrebe alkohola i droga i samoubistva.

  1. Spremni ste da se zauzmete za sebe, poštujući druge

Visoka emocionalna inteligencija omogućava da se empatija i ljubaznost nađu u ravnoteži sa mogućnošću da se izrazite i zauzmete za sebe. Kombinacija navedenih karakteristika je ono što ovakvim osobama pomaže da konstruktivno rešavaju konflikte. Njihova asertivnost im omogućava da ne moraju da biraju između agresivnosti ili pasivnosti onda kada je potrebno zauzeti svoj stav ili odbraniti svoje pravo. Oni se na ovaj način nose sa teškim ljudima i situacijama, bez dodatnog raspirivanja sukoba ili hranjenja tenzije ma koje strane.

  1. Umete verbalno da izrazite svoje emocije

Kada nam se dešava da smo pod uticajem neke emocije, može biti teško da opišemo šta je ono što osećamo i što nam se trenutno zbiva u glavi. Međutim, emocionalno inteligentne osobe umeju da prepoznaju i pravim imenom nazovu svoje emocije. Istraživanje TalentSmarta je pokazalo da je samo 36 odsto ljudi u stanju da na ovaj način obrađuje svoje emocije. Pravilno imenovanje emocija je važno zato što one emocije koje ne možemo da prepoznamo ne možemo i da osvestimo. Samim tim smo pod njihovim većim uticajem.

  1. Možete da sagledate širu perspektivu

Emocionalno inteligentne osobe mogu da „izađu” iz sopstvenih cipela i sagledaju situacije i probleme iz drugih aspekata. One ne „skaču” na zaključke na osnovu nedovoljno informacija i ne ulaze u sukobe sa drugima zato što insistiraju na svom viđenju stvari, posebno onda kada ne mogu snažno argumentovati svoj stav. Tako oni ne reaguju na prvu loptu, odnosno između stimulusa i reakcije uzimaju prostor za razmišljanje i, tek potom, delanje, uzimajući u obzir sve relevantne aspekte situacije.

  1. Spremni ste da pustite i oprostite

Negativne emocije su često „lako zapaljive”, a kao posledica toga možemo biti takozvano zlopamtilo. Kada se stalno držimo negativnih iskustava, hranimo svoj organizam stresom, jer ovakve emocije nas stavljaju u stalnu pripravnost. Emocionalno inteligentni ljudi su u stanju da iza sebe ostave takve situacije; one mogu da oproste i nisu sklone vraćanju na već zaboravljene teme. To, naravno, ne znači i da su naivne, već da su spremne da prihvate da su ljudi pogrešivi. Isti takav stav imaju i prema sopstvenim greškama: neće doveka kažnjavati sebe zbog grešaka iz prošlosti, već će ih doživljavati kao važne lekcije. Fleksibilnost je ta koja omogućava zauzimanje takve perspektive, a ona jeste deo emocionalne inteligencije.

  1. Ljudi vas lako razumeju

Emocionalna inteligencija podrazumeva da umete da prenesete poruku koju imate na pravi način, verbalno i neverbalno. Ako ova dva aspekta poruke nisu usaglašena (na primer, smrtno ste ozbiljni i namršteni, a kažete da se šalite), prostor za nesporazume je velik. Svi ovi aspekti, kao i uostalom aspekti emocionalne inteligencije, se mogu uvežbavati, što znači da radom na sopstvenom stilu komunikacije možete učiniti mnogo po pitanju toga da li vas ljudi dobro razumeju kad sa njima komunicirate u ma kom kontekstu.

  1. Poznajete sopstvene slabosti

Kao što je već pomenuto, svako od nas poseduje određene „dugmiće”, koji ako se pravilno ispritiskaju mogu da dovedu do intenzivnih emocionalnih reakcija. Možemo ih zvati slabostima radi dramskog efekta, ali je činjenica da su to ništa do aspekti naše ljudskosti i samim tim su nešto normalno i prirodno. Emocionalno inteligentne osobe znaju šta je ono što ih može razdražiti ili rastužiti, odnosno dovesti u stanje visoke emocionalne pobuđenosti.

  1. Svesni ste odgovornosti koju imate za sopstvena osećanja

Drugim rečima, ne krivite druge za to kako se vi osećate. Emocije se najčešće javljaju na određene stimuluse iz spoljašnje sredine i ponekad se lako može zaključiti da su nam kao takve zadate. Međutim, ako znamo da između emocije i reakcije, odnosno ponašanja postoji prostor da se promisli o tome kako će se reagovati, onda postaje jasno da drugi ljudi ni na koji način ne mogu biti odgovorni za to kako se mi osećamo. Toga su svesne emocionalno inteligentne osobe.

 

*        *         *

U ovom tekstu koristili smo sintagmu „emocionalno inteligentni ljudi” prilično slobodno. To je moglo navesti na zaključak da tamo negde, u nekom savršenom svetu, postoje savršeno pribrani, sabrani i uglađeni „emocionalno inteligentni ljudi”; nekakvi nadljudi kojima mi, smrtnici koje iznervira najobičnija saobraćajna gužva, nikada nećemo moći da priđemo po pitanju količine zena koji oni isijavaju. To, naravno, nije tačno; svi mi posedujemo emocionalnu inteligenciju, samo je pitanje u kojoj meri i koji aspekti su nam razvijeniji. I emocionalno inteligentni se iznerviraju, viču, plaču i tuguju, samo što umeju da se nose sa tim emocijama i situacijama tako da one dosledno ne doprinose problemima koji ih izazivaju. Zato to nisu nikakvi nadljudi; to smo svi mi u određenoj meri, samo je pitanje u kojoj i šta smo spremni po tom pitanju da učinimo.

Poslednja izmena dana 25. marta 2017. u 17:05


Ina Borenović

Ina je master psihologije, sa raznolikim iskustvom: od regrutacije i selekcije vojnog kadra, konsaltinga iz oblasti ljudskih resursa, pa sve do pisanja, predavanja, bavljenja psihologijom marketinga i preduzetništva. Sertifikovani je trener asertivnosti, sa završenim edukacijama iz grupne analize (osnovni nivo)…… Saznaj više »