Analiza konkurencije – konkurentski intelidžens

Menadžment

Svakako da na tržištu niste sami. Ukoliko je to slučaj, onda pripadate izuzetno maloj grupi kompanija, koje u svojim delatnostima imaju monopol i sve beneficije koje iz njega proističu. Zahvaljujući izobilju ponuda, kao i ogromnom broju različitih informacija koje lako…

Kako udahnuti život sistematizaciji?

Menadžment

Kada se kaže „sistematizacija“ ljudi obično pomisle na nešto dosadno. Još jedna zakonska obaveza. Još jedno neotrebno naglabanje. Još jedan beskorisni dokument. Kako ljudi misle, tako i rade. Napišu taj dokument da bi ispunili zakonsku obavezu i smatraju da smo…

Gejmifikacija nagrađivanja

Ljudski resursi

Gejmifikacija je 75% psihologija i 25% tehnologija – Gabe Zichermann Ako nešto raste, to je definitivno tržište gejmifikacije. Pre 2010. godine gotovo da nije ni postojalo, a danas ovo tržište vredi oko 5,5 milijardi dolara. Kažu da će do 2022….

Integritet kao kriterijum za izbor zaposlenih

Ljudski resursi

Svakako je jedan od najvažnijih razloga da neko bude primljen u radni odnos. Integritet pojedinca, nasuprot apsolutnoj i nekritičkoj poslušnosti, bez obzira na posledice po sve. Akcija nasuprot reakciji. Briga za firmu, nasuprot brizi isključivo za lične interese. Integritet predstavlja…

Neuro Kaizen – zašto je važno praviti male promene

Menadžment

Kaizen predstavlja koncept davno primenjen u Japanu, koji primenjuju sve najveće svetske kompanije, ali i mnoge male firme koje žele stalni napredak. Ljudi često traže gotova rešenja, a Kaizen je mnogo više od toga- Kaizen je filozofija života i rada,…

5S – model za organizovanje radnog prostora

Menadžment

Lean upravljanje je koncept koji eliminiše gubljenje vremena na nepotrebne aktivnosti, a čijom se primenom ostvaruju ciljevi poput: Povećanja produktivnosti i iskorišćenja kapaciteta mašina i ostalih resursa; Smanjenje otkaza mašina; Smanjenje vremena za promene posla i alata; Smanjenje škarta i…

Kad, ko, s kim i zbog čega – CRM sistemi

Menadžment

Svaka firma, od preduzetnika frizera do velike multinacionalne kompanije nudi neki proizvod ili uslugu postojećim i potencijalnim klijentima. Svakoj od njih potreban je način da poslovne odnose nekako zabeleži da bi se njima upravljalo. U slučaju frizera to može da…

Kako odabrati pravi način naplate duga?

Menadžment

U trenutku kada postane jasno da je neophodno pokrenuti neki od mehanizama naplate dospelih neplaćenih fakture, prva dilema sa kojom se susrećemo je kako od raspoloživih načina odabrati onaj pravi? Kao i kod većine poslovnih odluka, i u ovoj situaciji…

Izricanje procene ‒ želja za razumevanjem

Ljudski resursi

Suština svakog poslovanja je rad sa ljudima: kupcima, dobavljačima, saradnicima, državnim organima, nadređenima, podređenima… On se, opet, ogleda u komunikaciji: formalnoj, neformalnoj, usmenoj, pismenoj, u toku i van radnog vremena… Uvek postoji potreba da se definišu međusobni odnosi na različitim…

Transformacija poslovanja

Menadžment

Reč „transformacija“ se danas često koristi u biznisu, naročito u IT sektoru. Ako pogledamo oko sebe, primetićemo da se dosta govori o pojmovima kao što su digitalna transformacija, Lean transformacija ili agilna transformacija, kao i da se često insistira na…

Upoznajte svoje tržište

Menadžment

Ovo je tekst koji će vas upoznati sa osnovnim pojmovima u vezi tržišta. Tekst je namenjen onima koji vode sopstveni biznis, ali i onima koji se bave donošenjem odluka u okviru organizacija u kojima rade. Ovaj tekst će vam pomoći:…