Ovo je instrument koji se veoma često koristi u internacionalnim kompanijama. Predstavlja formalni način komunikacije između zaposlenih, s jedne strane, i njihovih menadžera, s druge. Vrlo često je apsolutna obaveza za sve članove organizacije, pri čemu se o njenom ispunjenju, vodi pedantna i formalna evidencija.

Početkom godine, svaki zaposleni treba da uradi svoj lični razvojni plan. On u njemu definiše trenutno viđenje organizacije, tima kojem pripada, ali i svoje razvojne prioritete. Plan može biti urađen i predstavljen na papiru, mada se poslednjih godina sve više koriste različiti oblici dokumenata koji se nalaze u elektronskoj formi. Posle toga se on razmatra i usaglašava sa neposrednim rukovodiocem na zajedničkom sastanku, pri čemu se određuju prioriteti, koji će biti realizovani tokom godine. Kontrolne tačke, odnosno sastanci na kojima se analizira sprovođenje dogovorenih i usaglašenih stavova planiraju se i održavaju na kvartalnom nivou.

Na sledećem primeru se vidi personalni razvojni plan menadžera prodajne službe proizvodne kompanije, koji sa svojim šefom, treba da napravi analizu postojećeg stanja i usaglasi korake u da bi se unapredili poslovanje i lični profesionalni razvoj:

Tema Viđenje člana organizacije Usaglašeni stavovi Viđenje neposrednog menadžera
Trenutno stanje u organizaciji U narednom periodu se očekuje rast prodaje od 15%.

Jedan prodavac napustio kompaniju.

Problemi sa rokovima isporuke.

Neophodna obuka novoprimljnih prodavaca.

Očekivan rast prodaje 20%.

Tržišni udeo očuvan. Treba ga povećati.

Nedovoljan učinak novih prodavaca.

Očekivan rast prodaje u skladu sa biznis planom. Rast od 20%.

I pored rasta prodaje registrovan pad tržišnog udela.

Nedovoljan učinak novih prodavaca

Predlozi za unapređenje stanja organizaciji Što pre zaposliti novog prodavca.

Hitna obuka prodajnog osoblja.

Formirati lager gotovih proizvoda koji se brzo prodaju

Organizovati posete najvećih kupaca kompaniji.

Zaposliti 2 prodavca.

Organizovati obuku prodajnog osoblja.

Napraviti analizu propuštene pro daje zbog optimizacije lagera

Planirati I realizovati posete ključnih kupaca kompaniji.

Zbog agresivnijeg nasupa i povećanja tržišnog udela hitno zaposliti 2 prodavca.

Organizovati obuku prodajnog osoblja

Napraviti analizu propuštene prodaje.

Učinak zaposlenog u poslednjem periodu Poboljšani rezultati. Neznatno Ispod biznis plana

Očuvan market share.

Stabilna situacija u službi prod.

Visok stepen zadovoljstva kupaca.

Rezultati u usponu. U skladu sa očekivanjima.

Stabilna situacija u službi proda je. Planirati dalji razvoj.

Unaprediti naplatu potraživanja.

Napredak u rezultatima.

Dobra kontrola procesa prodaje.

Potrebno veće strateško planiranje.

Proces naplate potraživanja nedovoljno organizovan.

Kompetencije zaposlenog Inicijativa.

Komercijalan pristup.

Dobri odnosi sa kupcima.

Dobar u selekciji kadrova.

Integritet.

Otporan na stres.

Komercijalan.

Dobar u regrutovanju.

Stabilan i pouzdan.

Ponekad nedovoljno organizovan.

Administrativna zaduženja se ne izvršavaju blagovremeno.

Orijentisan ka prodaji.

Stabilan.

Proaktivan.

Dobar u izboru saradnika.

Ponekad nedovoljno organizovan.

Znanje softverskih paketa na nedovoljnom nivou.

Predlozi za unapređenje ličnih rezultata

 

Unapređenje naplate potraživanja

Unaprediti korišćenje sredstava obezbeđenja

Dalji razvoj službe prodaje kroz edukaciju i trening prodajnog osoblja.

Unaprediti naplatu potraživanja, korišćenjem sredstava obezbeđenja.

Ispitati tržišta u cilju ponude no vih proizvoda.

Nastavak edukacije.

Razmotriti izlaz na regionalno tržište.

Unaprediti proces naplate potraživanja. Vise koristiti sredstva obezbeđenja.

Nastaviti trening programe

Napraviti koncept daljeg razvoja izlaskom na nova tržišta i razvojem novih proizvoda.

Predlozi za unapređenje vlastitih kompetencija

 

Definisati prioritete u svom radu u cilju unapređenja svoje organizacije

Pohađanje kurseva iz Excel-a i Power Point-a

Unaprediti sopstvenu organizovanost definisanjem prioriteta.

Nastaviti ličnu edukaciju u pogledu korišćenja računara

Razvijati dugoročno planiranje.

Razvijati plan dugoročnog i strateškog razmišljanja.

Unaprediti organizovanost određivanjem prioriteta.

Nastaviti edukaciju na unapređenju administrativnih veština.

 

Formati personalnih razvojnih planova se razlikuju od organizacije do organizacije. U ovom primeru su prve dve rubrike posvećene opisivanju trenutnog stanja u određenoj službi i predlozima za unapređenje njegog funkcionisanja Iako ove dve rubrike u pojedinim dokumentima ovog tipa mogu biti izostavljene, dobro je iskoristiti priliku u kojoj linijski menadžer i njegov podređeni mogu otvoreno i u četiri oka da razgovaraju o trenutnim aktivnostima i postignutim rezultatima. Zaposleni iznosi  procenu stanja i upućuje predloge koji mogu doneti bolje rezultate celom timu, predloge koji su potpuno logični i sprovodivi, a kojih ostali članovi organizacije, uključujući tu i linijskog menadžera ne moraju uvek biti svesni.

Onda se pristupa procenjivaju rezultata koje je neposredno postigao pojedinac, autor ličnog razvojnog plana. Pošto iznesena procena predstavlja subjektivnu kategoriju, kako za zaposlenog, tako i za njegovog menadžera, mogu se, a ne moraju, pojaviti razlike između njihovog međusobnog sagledavanja trenutne situacije. Oni kroz zajedničku diskusiju usaglašavaju stavove i verifikuju ih u srednjoj koloni predmetnog plana. Tim činom je uspostavljena jedinstvena i zajednička procena učinka zaposlenog u tekućem vremenskom periodu.

Na isti način se usaglašavaju stavovi o ličnim karakteristikama i kompetencijama. Identifikuju se neosporni kvaliteti, ali i profesionalni i personalni nedostaci. Veoma je bitno da je prikazana slika znanja i veština, kao i osobina zaposlenog, krajnje objektivna. Neophodno je da ona sadrži pozitivnu stranu nečije ličnosti, ali i eventualne nedostatke, koji će biti predmet korigovanja u narednom periodu. Na taj način se iskazuje podrška za sve ono što su neosporni kvaliteti, ali se i ukazuju osobine koje imaju prostor za korekciju i dalji napredak.

Na samom kraju ličnog razvojnog plana su rubrike u kojima se jasno definišu konkretni koraci u pravcu poboljšanja sopstvenih rezultata, kompetencija i personalnih karakteristika. Usaglašen stav zaposlenog i njegovog rukovodioca u pogledu aktivnosti koje vode ka unapređenjima i koje se moraju preduzeti u narednom periodu (najčešće u toku tekuće kalendarske godine), obavezuje oba učesnika na zajednički rad, kako bi sve što je dogovoreno, na kraju bilo zaista i sprovedeno. Deo tog procesa predstavlja i redovna kontrola ostvarenog, koja se sprovodi na kvartalnom nivou i tokom koje se neki ciljevi mogu revidirati kao rezultat novih i nepredviđenih okolnosti.

Ovim metodom se ostvaruje redovna komunikacija između članova menadžment tima i njihovih zaposlenih, što predstavlja i najveću vrednost ovakve vrste iznošenja bilo pozitivne, bilo negativne procene. Toj svrsi je, uz postavljanje smernica za lični i profesionalni razvoj, ovakva vrsta planova u suštini i namenjena.

 

Poslednja izmena dana 10. januara 2018. u 00:24


Nikola Lukić

Nikola Lukić je poslovni konsultant i osnivač i vlasnik preduzeća Nlconsultingteam iz Beograda. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Poseduje više od dvadeset godina iskustva na rukovodećim pozicijama u domaćim i internacionalnim kompanijama (Volvo, FAD, Lola) u zemlji…… Saznaj više »