Uspešno završena prva faza analize tržišta – definisanje problema – sada je na redu sledeća faza. Ona je takođe veoma bitna, što znači da joj treba posvetiti vreme i pažnju. Naravno, od uspešnosti prethodne faze zavisiće i uspešnost ove, zato je od ključne važnosti posvetiti se svakoj od njih, kako bi vaša analiza tržišta dala relevantne i tačne podatke.

2. Analiza situacije

Analiza situacije predstavlja neformalno istraživanje u vezi sa tim koje informacije su vam dostupne, a tiču se onoga što ste definisali kao svoj problem. Ovaj korak pomoći će u daljem definisanju problema i omogućiće vam uvid u to koje dodatne informacije u vam potrebne.

Deo ovog procesa su neformalni razgovori sa ljudima, a to mogu biti drugi ljudi u vašoj firmi, kao i oni koji su izvan nje, a imaju znanja i iskustva koja vam mogu biti korisna. To, svakako, može da uključuje i same kupce.

Ovaj korak posebno je važno onda kada marketing menadžer nije u potpunosti upoznat sa situacijom. Od ključne je važnosti razumeti problem – što se odnosi i na ciljno tržište, konkurenciju, marketing miks i spoljašnje okruženje. Bez ovih informacija, mogućnost greške je ogromna. Primer jedne takve greške je neuzimanje aktuenih dešavanja, odnosno konteksta u obzir.

Na primer, angažovali ste nekoga da sprovede anketno istraživanje među kupcima u vašoj prodavnici. Međutim, prodavnica je trenutno u fazi renoviranja, pa su stoga informacije prikupljene od kupaca u najvećoj meri o tome kako im smeta nivo buke, izgled radnje ili teškoća pronalaženja određenih proizvoda. Kao rezultat, imaćete informacije od kupaca, ali te informacije nemaju nikakvu vrednost, pošto je svakako plan da se sa renoviranjem nekada završi, a o tome šta oni žele i da li to pronalaze u vašoj prodavnici, te koliko su time zadovoljni, nećete saznati ništa korisno.

Analiza situacije odnosi se na primarno i sekundarno istraživanje. Šta to znači?

Primarno istraživanje je ono koje je kreirano u posebno određene svrhe. Sa metodološkog, odnosno aspekta prikupljanja podataka, ono može da se oslanja na fokus grupe, kvalitativna ispitivanja ili telefonske intervjue. Ovo su informacije koje možete prikupljati samostalno, odnosno uz podršku tima (opisaćemo ih detaljnije u nastavku).

Sa druge strane, sekundarno istraživanje je ono istraživanje koje je već sprovedeno, i to u neke druge svrhe. Takva istraživanja, iako nisu fokusirana na vaš problem, i dalje mogu da vam daju dragocene informacije. To su svi oni podaci koje možemo pronaći u knjigama, na internetu, kroz određene časopise i publikacije i tome slično. Naravno, najjednostavniji i najbrži način pronalaženja takvih informacija je internet.

U slučajevima kada nemate odgovore na sva pitanja izlistana u fazi definisanja problema, biće potrebno da sprovedete jedno od ova dva istraživanja.

Osnovne informacije o tome ko vam je konkurencija možete prilično jednostavno pronaći na internetu. Isto se odnosi i na razna, već rađena istraživanja i njihove rezultate. Ipak, za pristup informacijama koje vam posebno mnogo biti relevantne, neretko će vam biti potrebno članstvo u određenim krugovima, o čemu smo već pisali.

Kada budete tragali za onime što radi vaša konkurencija, razmišljajte o tome šta biste vi radili bolje ili drugačije; to jest, šta možete učiniti da vaši proizvodi/usluge budu prihvaćeni na tržištu. Jer, može se desiti da imate izvanredan proizvod, to jest uslugu, ali ako pogrešite kod definisanja ciljne grupe i načina na koji ćete im se obratiti, ode mast u propast.

Opsežno primarno istraživanje tržišta je najbolja, ali ujedno i najkompleksnija opcija. Kako bi zaista bilo opsežno, poželjno je da se oslanja na nekoliko različitih izvora informacija: to ponekad mogu biti i laboratorijski testovi, pa sve do fokus grupa koje moderišu profesionalcu. Ukoliko vam se to čini kao nemoguća misija, jedna fokus grupa mogla bi dati sasvim pristojnu količinu podataka.

Na koji način se podaci mogu prikupljati, saznajte u narednom tekstu.

Poslednja izmena dana 17. aprila 2017. u 00:32


Ina Borenović

Ina je master psihologije, sa raznolikim iskustvom: od regrutacije i selekcije vojnog kadra, konsaltinga iz oblasti ljudskih resursa, pa sve do pisanja, predavanja, bavljenja psihologijom marketinga i preduzetništva. Sertifikovani je trener asertivnosti, sa završenim edukacijama iz grupne analize (osnovni nivo)…… Saznaj više »