Uspeh u preduzetništvu nije moguć bez sposobnosti donošenja odluka. Sva ljudska bića opremljena su ovom korisnom evolucionom opcijom, ali se međusobno razlikujemo po tome na koji način donosimo odluke.

Tako je u literaturi moguće pronaći mnoštvo različitih podela po pitanju stilova donošenja odluka, a mi ovde predstavljamo pristup Džefrija Šinabargera, autora knjige „Da ili ne: Kako vam svakodnevno donošenje odluka može promeniti život” i osnivača neprofitne organizacije „Plywood People” u Atlanti, koja se bavi pružanjem podrške startapima.

Nakon iskustva saradnje sa više stotina ljudi u periodima tenzije ili tranzicije (što preduzetništvo svakako podrazumeva), Šinabarger je uočio i definisao sedam različitih stilova donošenja odluka, koje je zatim primenjivao u daljem radu. On smatra da je razumevanja načina na koji se donose odluke odlična početna osnova za usvajanje veština koje mogu doneti do boljeg odlučivanja. Naši stilovi govore o našim snagama, ali i slabostima, što je još jedan razlog da se njima bavimo. Oni mogu ponuditi promenu perspektive i sagledavanje starog problema iz novog ugla, što često može biti prvi i neophodan korak ka rešavanju tog problema.

Ovo su stilovi donošenja odluka po Šinabargeru:

  1. Kolektivno rasuđivanje: Ljudi sa ovim stilom obično se okruže ljudima koji im iznose svoja mišljenja pre donošenja odluke. Slaganje grupe oko nekog rešenja i slušanje svega onoga što drugi imaju da kažu su njegov sastavni deo. Ovaj stil karakteriše i snažna vera u demokratiju – u ideju da svi mogu da odlučuju oko važnih pitanja.
  1. Oslanjanje na podatke: Informacije, a posebno brojevi, ključna su stvar na koju se ljudi sa ovim stilom donošenja odluka oslanjaju. Oni izdvoje vreme kako bi mogli da istraže, organizuju i pažljivo razmotre sve informacije pre nego što donesu odluku. Što više informacija skupe, smatraju da će odluka biti utemeljenija u realnosti i samim tim bolja. Brojevi, istraživanja i zdravorazumski argumenti su ono što ih vodi u ovom procesu.
  1. Intuitivno odlučivanje: Ova vrsta donošenja odluka oslanja se na emocije. Oni koji upražnjavaju ovaj stil ne mare za rizike i samopuzdano se kreću kroz život, uvereni da ih intuicija vodi pravim putem. Za one koji se oslanjaju na svoju emocionalnost i intuitivnost, donošenje odluke često je stvar momenta, a ne racionalnog promišljanja. Zato često ljudima u okolini deluje nepredvidivo.
  1. Pravljenje lista: Ljudi sa ovim stilom donošenja odluka mogu preći na sledeći korak u odlučivanju tek nakon što su metodično izučili sve razloge za i protiv nekog rešenja. Njihove liste, koje počivaju na istraživanju i iskustvu, čine da se osećaju sigurnim i ušuškanim u uverenje da mogu dobro da predvide budućnost. Kod ovih ljudi, svaka odluka najpre je parče papira sa podeonom linijom po sredini, koja deli razloge za od razloga protiv. Oni nastoje da stvarima priđu iz svakog mogućeg ugla i ne donose zaključke niti odluke sve dok pažljivo ne razmotre sve raspoložive opcije.
  1. Vođeni duhovnošću: Osobe koje imaju ovaj stil odlučivanja nastoje da uvek budu u dosluhu sa svojim religijskim ili duhovnim uverenjima. Neretko upražnjavaju rituale kao što su molitva, osamljivanje, meditacija i slično, posebno uoči donošenja odluke. Pre nego što je donesu, provedu izvesno vreme upražnjavajući ove rituale u koje obično ne uključuju druge ljude. Dok ne dođu do rešenja sa kojim su u miru, smatraju da odluka nije dobra i ne presecaju.
  1. Življenje kroz priče: Ovi ljudi odluke donose na osnovu toga kakvu će priču na kraju moći da ispričaju. Oni imaju želju da odlaze na nova mesta, isprobavaju različite stvari i onda to ispričaju svetu. Obično se lako povezuju sa ljudima i motiviše ih avantura koja se, po njihovoj percepciji, nalazi možda baš iza sledećeg ćoška ili odluke koju bi trebalo da donesu.
  1. Pasivna neodlučnost: Zadovoljenje bilo kakvim rešenjem dok god ne moraju ponovo da o njemu razmišljaju je karakteristika ljudi koji preferiraju ovaj stil odlučivanja. Ovi ljudi često po svaku cenu izbegavaju konflikte i udobniji su u ulogama koje podrazumevaju da ih drugi vode. Njima je prihvatljivo da drugi odlučuju u njihovo ime, te smatraju da bi se u svakoj situaciji trebalo voditi onime što kažu drugi.

Nijedan od ovih stilova nije sam po sebi loš ili dobar; ne postoje ispravan i neispravan stil. Međutim, poznavanje stilova sa jedne i svojih ličnih osobina, stavova, želja i preferencija po pitanju odlučivanja sa druge strane može da vam ponudi bogat uvid u sam mehanizam koji koristite za donošenje odluka, a posledično i veću fleksibilnost pri budućem odlučivanju.

Poslednja izmena dana 6. septembra 2016. u 03:16


Ina Borenović

Ina je master psihologije, sa raznolikim iskustvom: od regrutacije i selekcije vojnog kadra, konsaltinga iz oblasti ljudskih resursa, pa sve do pisanja, predavanja, bavljenja psihologijom marketinga i preduzetništva. Sertifikovani je trener asertivnosti, sa završenim edukacijama iz grupne analize (osnovni nivo)…… Saznaj više »