Da li se dobar lider rađa ili postaje? Šta to čini dobrog lidera? Da li je najbolje biti čvrste ruke ili fleksibilan? Sve su to pitanja koja se u sferi liderstva postavljaju već dugo, a odgovori nikada nisu jednoznačni.

I dok nauka i praksa pokušavaju da daju odgovore koji će zadovoljiti sve one koji dobri lideri već jesu, ali i one koji će to tek da budu, mi ćemo opisati sedam esencijalnih karakteristika svakog dobrog lidera.

1. Preuzimanje odgovornosti

Prihvatanje odgovornosti nedvojiv je deo liderske uloge. Kao vođa, vi ne snosite odgovornost samo za sebe, već za sve što vaš tim ili firma urade, ali i ne urade – za sve rezultate, odluke, promašene ili iskorišćene prilike. Ljudi su spremni lako da preuzmu zasluge za uspeh, ali kada je u pitanju liderstvo, one se odnose i na neuspehe. Ponekad su baš neuspesi ono što nas natera da budemo bolji, jači i iskusniji. Učenje je takođe sastavni deo uloge vođe, a bez neuspeha nema učenja.

2. Budite čvrsti, ali i ljubazni

Jedna od rasprostranjenih predrasuda o liderima je da su oni često bezdušni i manipulativni, ali to prosto nije tačno, barem ne za sve koji se nađu u ovoj ulozi. Ljudi žele da rade sa onima koji ih tretiraju kao ljude, a ne kao robote. Zato dajte smernice i uputstva, osmatrajte progres, ali uvek imajte na umu da ljubaznost može postići više nego čelična pesnica. Lakše ćete postići dobre rezultate ako se oslanjate na ohrabrivanje i pozitivan stav prema ljudima, nego ako ih posmatrate i tretirate samo kao sredstvo dolaska do sopstvenog cilja.

3. Vežbajte hod po ivici

Ili, kako bi se moglo reći, ako vam je neudobno, onda verovatno radite stvari kako bi trebalo. Da biste postali vođa, neophodno je da svoj tim zaista i vodite u budućnost, što znači da je potrebno da budete otvoreni ka isprobavanju novih rešenja, alternativnih ruta i drugačijih perspektiva. Niko nije spreman da rizikuje zbog rizika samog, već zbog onoga gde ih rizikovanje može odvesti. To je nešto čega su svesni svi lideri, i neistina je da se toga ne plaše. Oni, međutim, stvari rade uprkos strahu, odnosno ne dozvoljavaju mu da upravljanja njihovim životima i liderskom ulogom. Ako vam ovo zvuči kao preogroman korak, vežbajte na manjim rizicima ili uzimanjem projekata koje niko drugi ne želi.

4. Reči, ali i dela

Svet obiluje takozvanim teoretičarima – ljudima koji sve znaju u teoriji, ali kad dođe do prakse, nema nikakvog pomaka niti rezultata. Ako ste lider, onda je akcija upravo ono što vas odvaja od svih onih koji to žele biti, ali ne znaju kako. Ljudi su spremni da sarađuju i poštuju one koji se ne libe da preduzmu akciju, čak i onda kada pogreše. U svakom slučaju, zapisujte svoje ideje kako se pojavljuju, definišite nove ciljeve, ali uvek sa planiranjem jednog koraka ispred – planom delovanja.

5. Naučite kako da svuda oko sebe uočavate prilike

Istraživanje novih prilika i njihovo praćenje predstavljaju jednu od ključnih odrednica lidera. Kada nema dobrog vođstva, ljudi su zbunjeni,i umesto da se i sami bave prilikama i načinima za to kako da ih na najkonstruktivniji način iskoriste, oni se bave pitanjima kao što su šta je čiji posao i gde ih to sve vodi. Dobar vođa ih razrešava ove dužnosti i ostavlja im prostora, energije i vremena da rade sa njim na iskorišćavanju dobrih prilika. Zato uzimajte projekte koje možda niko drugi neće, eksperimentišite sa rešenjima i načinima njihove implementacije. Ako ne vidite prilike svuda oko sebe, ne gledate u dobrom pravcu, ili možda ne gledate uopšte.

6. Tražite povratne informacije

U povratne informacije ne spadaju samo pohvale i tapšanje po ramenu kada stvari idu dobrim, planiranim i željenim tokom, već u njih spada i kritika. Najbolji način da razumete kakav uticaj vaša dela imaju jeste da to čujete iz drugih perspektiva, od drugih ljudi, bili oni vaši zaposleni ili neke druge osobe. Povratne informacije vam mogu omogućiti i prikupljanje novih ideja i svežih pogleda na stari problem. Zato naučite kako da se nosite i sa negativnom kritikom, a ako je, pored toga što je negativna, još i konstruktivna, onda ovo zapravo može biti najdragocenija vrsta povratne informacije koju možete dobiti.

7. Davajte

Ako samo tražite, a ništa ne dajete nazad, odnos davanja i primanja lako će se i brzo poremetiti. Zato delite sa svojim zaposlenima, ali i sa svetom generalno, svoje ideje, ciljeve i planove – barem one u kojima smatrate da će vam oni pomoći. Veliki lideri nisu škrti na informacijama, niti su previše zatvoreni. Zauzimanje otvorenosti spram sveta zahteva hrabrost, zato što uvek ide u paketu da ranjivošću i izloženošću, a to je upravo ono sa čime ćete naučiti da se nosite ako želite da vodite. Tako ćete na neki način osećati zadatak da razmišljate o rešenjima i produkujete nove ideje; jer će ljudi to od vas očekivati, ali isto tako i vaša liderska uloga. Neka to bude kreativan proces koji će vam omogućiti da rastete, i kao lideri, ali i kao ljudi.

Da li sve ovo zvuči jednostavno? Moguće je da zvuči, ali u praksi i te kako ima svojih izazova. A način na koji se bori sa tim izazovima – to jest da li ih vidi kao nepremostive prepreke ili kao test svojih liderskih sposobnosti – upravo je ono što razlikuje odličnog od osrednjeg ili lošeg lidera.

Poslednja izmena dana 12. septembra 2016. u 23:54


Ina Borenović

Ina je master psihologije, sa raznolikim iskustvom: od regrutacije i selekcije vojnog kadra, konsaltinga iz oblasti ljudskih resursa, pa sve do pisanja, predavanja, bavljenja psihologijom marketinga i preduzetništva. Sertifikovani je trener asertivnosti, sa završenim edukacijama iz grupne analize (osnovni nivo)…… Saznaj više »