Reputacija, autoritet i originalnost po kojoj želite da vas klijenti pamte, kvaliteti su kojima ćete bez sumnje težiti tokom procesa definisanja vašeg brenda. Ukoliko ste suštinski shvatili, a potom i primenili u praksi osnovnu ideju stvaranja brenda, i rezultati će se ispoljiti u vidu prepoznatljivosti na tržištu – te esencijalne karakteristike koja izdvaja svaki brend.

Naravno, vrlo brzo ćete shvatiti da brendiranje kao proces zahteva i prilagođavanje novim trendovima i potrebama tržišta. Iako ćete pritom najvrednija iskustva steći po sistemu pokušaja i pogreški, svaka, pa i nenamerna loša procena, može se negativno odraziti na popularnost i imidž vašeg brenda, pa i biznisa u celini. Ukoliko primećujete da vaša strategija ne daje očekivane rezultate, evo i razloga koji bi tome mogli biti uzrok.

1. Vaš brend je izgubio definiciju.

Kada u svesti potrošača želite da stvorite određenu sliku o svom brendu, može vam se učiniti da je sve što ga definiše zapravo „maska“ koju ste kreirali zarad sopstvene prepoznatljivosti. Nastojanje da svoj brend učinite jedinstvenim i upečatljivim, paradoksalno, može izazvati utisak nedostatka originalnosti, a vas navesti da se zapitate da li ta maska uopšte odražava sve one vrednosti koje ste isprva želeli da istaknete.

U svakom slučaju, lako se može desiti da definisanju svog brenda počnete da pristupate vodeći se određenim šablonima. Kako biste izbegli da on u nekom trenutku počne nalikovati ostalim brendovima, s vremena na vreme se preispitajte i podsetite vrednosti na kojima ste svoj brend i zasnovali.

2. Počeli ste da ulepšavate sliku o sebi.

Iako je kontekst sličan, ovo se odnosi na predstavu koju potrošači imaju o vama lično – bilo da je u pitanju tzv. lično brendiranje, ili predstavljanje vašeg proizvoda (pa i celokupnog biznisa) kao odraza sopstvenih kvaliteta i uverenja.

U tom smislu, vaša delatnost trebalo bi da se zasniva na iskustvu i autoritetu koje sami posedujete, jer će se jedino tako i vaša ciljna grupa u pravom smislu identifikovati sa vama i doživeti vas na autentičan način. Drugim rečima, s jedne strane ćete težiti tome da se izdvojite iz konkurencije, a da istovremeno ostanete na istoj talasnoj dužini sa svojim klijentima.

Problem nastaje kada, u želji da impresionirate druge, počnete da ulepšavate sliku o sebi. Ono „lično“ u procesu brendiranja tada polako počinje da bledi, jer vaš nastup, umesto da odražava vašu suštinu, postaje zasnovan na svojevrsnoj fikciji.

Stoga se fokusirajte na to da svoju autentičnu ideju predstavite kroz konkretna profesionalna iskustva i postignuća. Ukoliko pokušate da previše „našminkate“ svoj brend i pritom mu pripišete nepostojeće kvalitete, i vaši potrošači će to doživeti kao odraz neiskrenosti.

3. Interesovanje klijenata za vaš brend počinje da opada.

Nijedan preduzetnik ne želi da njegov brend ili proizvod ostane upamćen kao „svako čudo za 3 dana“, a takav utisak biste mogli steći ukoliko primetite da se posete vašoj web stranici smanjuju, a rezultati prodaje bivaju sve mršaviji. Balansiranje između zadržavanja starih i privlačenja novih klijenata svakako nije lako, ali razlozi zbog kojih interesovanje potrošača vremenom počinje da izostaje najčešće su sledeći:

  • Neusklađenost ponude sa potrebama ciljne grupe;
  • Premalo direktnog kontakta sa klijentima;
  • Nedoslednost u objavljivanju sadržaja;
  • Slonost ka suviše agresivnom ili samodopadljivom nastupu.

Budući da krivicu za izostanak fidbeka teško možete pripisati klijentima, sagledajte najpre da li ste na pravi način pristupili online predstavljanju vašeg biznisa ili nekim od osnovnih prodajnih načela.

4. Informacije koje pružate korisnicima su nepotpune i oskudne.

Otkako su se prodaja, vođenje biznisa, marketinške kampanje – pa i brendiranje – preselili u virtuelni svet, Google je postao svojevrsna arhiva radnih biografija i portfolija. Isto važi i za naloge na društvenim mrežama, ali i sve ostale vidove online predstavljanja (web stranice, pa čak i stranice na Wikipediji).

U skladu sa tim, i većina potrošača će informacije o brendovima i proizvodima najpre potražiti u tom virtuelnom registru. Ukoliko pretraga vašeg imena, preduzeća ili brenda rezultuje sporadičnim i oskudnim informacijama, teško da ćete dopreti do svojih klijenata i izgraditi prepoznatljivost.

Razume se, ovo se ne odnosi samo na vaš sajt i naloge na društvenim mrežama. Istražite sve mogućnosti kako da „ostavite trag“ u virtuelnom okruženju – na primer, kvalitetan content marketing će vam u tome biti idealan saveznik.

5. Niste definisali svoje prioritete.

Vaš biznis će ponekad zahtevati da, osim nastojanja da izgradite svoj brend, istovremeno usmerite pažnju i na druge aspekte poslovanja. To može biti upravljanje preduzećem na čijem ste čelu, planiranje i sprovođenje promotivnih aktivnosti koje nisu direktno usmerene na proces brendiranja, ili uzimanje učešća u više različitih poslovnih projekata. U tom slučaju, lako se može desiti i da neki od segmenata vašeg biznisa, uslovno rečeno, počne da ispašta.

Zato je neophodno da unapred definišete svoje prioritete, a zatim i pronađete način kako da izbalansirate svaki od aspekata biznisa kome želite da se posvetite. Poznato je da je mikromenadžment jedan od glavnih neprijatelja većine preduzetnika, pa ukoliko je to moguće, delegirajte neke od obaveza ostatku svog tima.

6. Konstantno menjate sliku o vašem brendu.

Iako će zahtevi tržišta podrazumevati da im se konstantno prilagođavate, suština vašeg brenda, odnosno ideja i vrednost koju promovišete, trebalo bi da ostane prepoznatljiva bez obzira na strategiju koju primenjujete. Jedinstvenom slikom o brendu utičete na povezanost i osećaj poverenja klijenata, te je upravo nedoslednost u kreiranju tog identiteta i najlakši način da ih zbunite.

Ukoliko ste skloni menjanju načina na koji predstavljate svoju ideju, i potrošačima će biti teško da vas u tome isprate. Prema tome, koliko god da je za opstanak na tržištu neophodno stalno unapređivati svoj pristup, obratite pažnju da pri tome zadržite i originalnost.

7. Niste fokusirani na budućnost svoje ideje.

Jedan od najsigurnijih načina da ograničite razvoj svoje biznis ideje – a samim tim i brenda ili proizvoda, pa i načina na koji krojite, recimo, svoju marketinšku strategiju – jeste da predstavu o njoj zasnujete isključivo na već stečenom kredibilitetu. Koliko god on predstavljao neprikosnoveni kriterijum po kome će vas klijenti prepoznati i ceniti, teško da ćete zadržati pažnju ciljne grupe ukoliko se oslanjate isključivo na „staru slavu“.

Stoga uvek zadržite fokus na viziji koju želite da ostvarite, i prihvatite izazove koji će vam pomoći da usavršite svoj brend. U svemu tome, najboljeg saveznika ćete pronaći u interesovanjima i potrebama ciljne grupe kojoj se obraćate. Ne zaboravite da uspešne brendove ne odlikuju isključvo prepoznatljivost i kvalitet, već i potencijal da na pravi način udovolje željama korisnika.

Poslednja izmena dana 22. novembra 2017. u 21:34


    Marta Levai

    Rođena je 1986. godine u Novom Sadu. Završila je studije muzičke teorije na Akademiji umetnosti. U jednoj priči uvek otkrije bar još dve, i zato često sasvim slučajno opazi ono za šta se drugima čini da se ne primećuje. Na…… Saznaj više »