Isidora Pišot

Gostujući autor

Rođena je u Beogradu gde trenutno na Fakultetu za medije i komunikacije studira Digitalni marketing. Pored studija, sarađivala je sa nekoliko marketinških agencija, radi na startup projektu, piše i balansira između malog broja godina i želje da zna sve.