Ilija Malović

Gostujući autor

sociolog, šnapsofil i urednik portala Rakija, uglavnom. Počeo karijeru u oblasti primenjenih društvenih istraživanja kroz svopstvnu firmu Sinopsis. Od početka ga je zanimala sociologija svakodnevnog života: stilovi života, popularna kultura i potkultura.

Pre tri godine, sa kolegom,  pokreće portal Rakija, uglavnom želeći da predstavi srpsku rakiju kao urban i motivišući proizvod. Rakija, uglavnom predstavlja koncept koji stoji na tri stuba: recenzije i priče kojima se ohrabruje i podučava, rakijski master classovi za zainteresovane građane, obuke i radionice za profesionalno osoblje ugostiteljskih objekata.

Pored uskostručnih tekstova i učestvovanja na konfesencija naučnog tipa, popularne tekstove objavljuje na portalima Before After, Kultur kokoška, Novi polis, Agromedia, dnevnom listu Politika.