Rasprostanjenost tehnologija i sredstava komunikacije kao jedan od efekata imaju i promene u poslovanju. One se, u najvećoj meri i najjednostavnije rečeno, ogledaju u tome što je danas moguće da za vas radi neko ko živi na drugom kraju sveta. Ovaj vid zapošljavanja ima svoje velike prednosti, ali i nedostatke. Poznavanjem i jednih i drugih možete sprečiti da dođe do neželjenih posledica saradnje sa outsourcing kompanijama i pojedincima.

Šta je outsourcing?

Outsourcing predstavlja saradnju između kompanija i pojedinaca, sa time da je jedna od dve kompanije (odnosno pojedinac) u ulozi izvođača, dok je druga u ulozi poslodavca. Drugim rečima, jedna kompanija ili pojedinac drugoj kompaniji pruža svoje usluge.

Tako možete angažovati outsourcing kompaniju za brojne stvari, a neke od njih su menadžment ljudskih resursa, marketing, pravni i računovodstveni poslovi, prodaja i podrška prodaji, istraživanje, projektovanje, dizajn, logistika, nabavka, isporuka, web dizajn, održavanje i tome slično.

Zahvaljujući internetu, tržište radne snage danas je dostupnije nego ikad, pa tako možete angažovati ljude širom planete da obavljaju poslove za vas, što se najčešće odvija na nekoj od platformi koje spadaju poslodavce (klijente) i honorarno zaposlene, to jest freelancere. To se, naravno, odnosi na one stvari koje se mogu isporučiti u digitalnoj formi.

Dobre strane outsourcinga

U dobre strane outsorcinga spada mnoštvo karakteristika ove vrste rada, a mi ćemo se osvrnuti na one najvažnije. To bi bile:

 • Cena: Outsourcing nudi mogućnost zapošljavanja bilo koga, bilo da je osoba ili kompanija, bez obzira na geografsku udaljenost. To znači da su vam na raspolaganju sva ona tržišta koja su do juče poslodavcima bila kompetno nedostupna. Osim toga, outsourcing kompanija ili pojedinac (u daljem tekstu: podizvođač) mogu biti angažovani onda kada se za tim ukaže potreba, a plaćate uslugu koju oni nude, oslobođeni svih obaveza koje imate spram stalno ili privremeno zaposlenih.
 • Dostupnost stručnjaka: Nekada su poslodavci potragu za ekspertima iz određenih oblasti morali da suze na krug od nekoliko desetina kilometara, a danas za to ne postoje granice. Zahvaljujući outsourcingu, možete pronaći stručnjake, to jest ljude koji na veoma visokom nivou profesionalizma pružaju usluge koje su vam potrebne. Njihova dostupnost je upravo jedna od najvećih prednosti outsourcinga.
 • Fokus: Sa podizvođačem ćete razgovarati isključivo o esencijalno važnim stvarima za vaš posao, odnosno o onome za šta ga plaćate. Osim toga, jednom kada mu delegirate šta je ono što želite da on učini za vas, svoje vreme možete posvetiti drugim stvarima. To ne znači da više nećete biti uključeni u rad podizvođača, ali znači da nećete tome morati više da posvećujete ogromne količine vremena i energije.
 • Fleksibilnost: Ovo je jedan od kriterijuma koji i sami podizvođači navode kao jedan od najvažnijih. Za vas, kao poslodavca, on znači da brzo i lako možete pronaći nove podizvođače onda kada saradnja sa starima, iz bilo kog razloga, prestane da bude konstruktivna za vaše poslovanje. Isto tako, kada njihove usluge prestanu da vam budu potrebne, saradnju možete obustaviti ili je odložiti za period kada se ponovo javi potreba za njihovim uslugama. Osim toga, zaposleni u vašoj firmi imaju radno vreme, što ne mora da važi i za podizvođače. Na primer, ako vam je potrebna 24-časovna online prodajna podrška, za to možete angažovati ljude iz različitih vremenskih zona i na taj način biti dostupni za svoje klijente i kupce tokom celoga dana, bez da iko od zaposlenih mora da spava pored računara.

Loše strane outsorcinga

Loše, odnosno potencijalno problematične strane outsourcinga takođe mogu biti brojne, a navodimo one koje su u praksi najčešće i koje mogu prouzrokovati najviše nezadovoljstva kod onih koje koriste outsourcing usluge.

 • Tajnost podataka: Kada sarađujete sa podizvođačima, podrazumeva se da im dajete one podatke koje su im značajni i neophodni za rad. No, često se u tim podacima mogu naći poverljive informacije, koje tretirate kao poslovnu tajnu (na primer, podatke o zaposlenima, njihove plate, vrednosti određenih ugovora i tome slično). Ove informacije lako mogu da „procure“, ali je isto tako ova potencijalna poteškoća veoma lako rešiva – potpisivanjem ugovora o tajnosti podataka, gde se druga strana obavezuje da će dobijene informacije koristiti isključivo u svrhe kojoj su i namenjene.
 • Kontrola: Jedan od češćih problema outsourcinga jeste što vi, kao poslodavac, nemate nikakvu kontrolu na proces obavljanja posla, pošto se on ne odvija „pod vašim krovom“. Zato često možete da se susretnete samo sa ishodom rada, koji može biti zadovoljavajuć ili nezadovoljavajuć. I ovaj problem može da se relativno lako reši: dogovorom sa podizvođačem da vas obaveštava o tome kako posao napreduje i da vam šalje delove odrađenog posla i pre nego što je čitava stvar završena. I dalje nećete imati kontrolu niti znanje o tome koliko je nekome potrebno vremena i truda da nešto završi, ali ćete imati uvid u to kojom brzinom posao napreduje i da li vaši podizvođači poseduju znanja i veštine za adekvatno obavljanje delegiranog posla. Ako ne, vratite se na drugu i četvrtu tačku dobrih strana outsourcinga.
 • Problemi sa kvalitetom: Povezani sa prethodnom tačkom, ovi problemi mogu nastati kao posledica neusaglašenosti kriterijuma koje imaju poslodavac i podizvođač. Neki od tih kriterijuma mogu jednostavno biti neadekvatno iskomunicirani (kao što su sve ono što se „podrazumeva“ i slično), a neki mogu poticati od suštinskog nerazumevanja i neusaglašenosti kriterijuma u vezi sa obavljanjem posla. Dok god pazite na iste te kriterijume, ne podrazumevate da neko drugi deli vaša očekivanja i pokazatelje dobro obavljenog posla, opasnost od ovog aspekta može biti svedena na minimum.
 • Kulturološke, jezičke i pravne barijere: Ukoliko sarađujete sa podizvođačima iz drugih zemalja, odnosno iz drugačijih kultura nego što je vaša, može se desiti da imate potpuno različite poglede na istu stvar. To je u potpunosti normalno i očekivano, ali ne bi trebalo da vas iznenadi. Isto tako, drugačije pravne regulative različitih zemalja mogu da posluže kao izvor nesporazuma, ali ukoliko znate za sve ove potencijalne opasnosti, imate i priliku da ih na vreme otkrijete i utičete na njih u meri u kojoj je to moguće.

Ništa od ovoga ne bi trebalo da vas ubeđuje da li da se opredeljujete za outsourcing ili ne, već da vam pomogne da imate na umu sve potencijalno dobre i loše strane outsourcinga. Tek kada imate sve te informacije i kada možete da procenite odnos potencijalne dobiti spram potencijalnog rizika, možete doneti odluku o tome da li je outsourcing nešto čemu biste poklonili svoje poverenje ili biste se ipak držali dobrih, starih metoda zapošljavanja.

Foto: Lars Plougmann

Poslednja izmena dana 4. oktobra 2015. u 02:12


  Ina Borenović

  Ina je master psihologije, sa raznolikim iskustvom: od regrutacije i selekcije vojnog kadra, konsaltinga iz oblasti ljudskih resursa, pa sve do pisanja, predavanja, bavljenja psihologijom marketinga i preduzetništva. Sertifikovani je trener asertivnosti, sa završenim edukacijama iz grupne analize (osnovni nivo)…… Saznaj više »