Ako je vaš posao takav da zahteva da vi istovremeno niste jedini menadžer, onda je sva prilika da ćete morati da pronađete nekoga ko će obavljati tu važnu funkciju. Nezavisno od toga da li pričamo o menadžeru koji će nadgledati sve procese unutar firme ili samo jedan njihov deo, pre nego što ga pronađete, postoji nekoliko stvari koje je dobro znati o ovim profesionalcima.

Kao prvo, šta znači biti dobar menadžer? (Oslovljavaćemo „ga” u muškom rodu radi lakšeg sporazumevanja, ali je jasno da se ova sintagma podjednako odnosi na oba pola.) Možemo izlistati mnoštvo epiteta, pozivati se na brojne reference, ali hajde da se držimo zdravog razuma i fokusiramo se na ono što je najbitnije: rezultati. Dobar menadžer, dakle, je onaj koji donosi rezultate.

Naravno, makijavelizmu nema mesta ni u jednom zdravom kolektivu, pa je zato ovde zgodno napomenuti da nisu važni samo rezultati i ciljevi, već je važan i način na koji su oni postignuti. Nije isto ako ste ispunili neki cilj a svi ljudi u kolektivu su vam sagoreli, dok je posao rađen metodom štapa i kanapa, u odnosu na uspeh postignut zahvaljujući pametnom upravljanju resursima kojima raspolažete, poštovanju rokova, kolegijalnosti i – jednostavno rečeno – bez suvišne frke.

Dakle, dobar menadžer je onaj koji postiže rezultate oslanjajući se na raspoložive resurse. On nije taj koji će problemima doprinositi, već naprotiv: on će ih rešavati ili aktivno učestvovati u njihovom rešavanju. On će komunicirati sa svim važnim ljudima u vezi sa onim što je polje njegovog delovanja. I ne samo da će komunicirati, već će to činiti efikasno i korektno. Dobar menadžer pozitivno će uticati na radnu atmosferu koja je dominantna u vašoj firmi. Dalje, on će umeti dobro da proceni, oceni, predloži, izvrši i, kad treba, preseče. Ako ponekad u tome ne uspe, prihvatiće odgovornost.

Sad kad znamo malo jasnije šta to donosi dobar menadžer, lako se može doći do zaključka da on donosi više od novca. Više od profita i od kvantitativno izraženog rezultata. Gde onda naći takve ljude?

Kako pronaći i zadržati dobrog menadžera?

Dobri menadžeri rade na dobrim pozicijama, dok vrhunski menadžeri rade na vrhunskim pozicijama. To znači da ih nećete pronaći lako; u praksi se oni najčešće „love”, to jest njima se bavi head hunter, jer je scenario u kom oni šalju svoj CV i dolaze na razgovor za posao daleko ređi. Ovo se odnosi na top menadžere i one koji u svom poslu važe za vrsne profesionalce.

Bez obzira da li vam treba takav menadžer, ili neki srednjeg nivoa ili po bilo kom kriterijumu drugačiji, ali da se uklapa u ono što smo, ne bez skromnosti, nazvali „dobrim” menadžerom, verovatno ga nećete lako pronaći. S druge strane, mladi ljudi koji nisu decenijama u tom poslu mogu biti odlična investicija, pošto oni su ta generacija koja menja svet.

Kada pronađete dobrog menadžera, stvar nije završena. Naprotiv, tek počinje. Njemu će biti potrebno vreme da se upozna sa vašim timom i poslovanjem, kako bi mogao da ima kompletnu sliku svojih odgovornosti i zadataka. Zato ćete u početku sa njim biti strpljivi, a vreme koje ulažete u njega kasnije će vam se isplatiti.

Dobri menadžeri su ljudi sa integritetom, dovoljno samostalni da vode, ali i dovoljno timski igrači da najbolje plivaju u takvoj kombinaciji. Imajte to na umu kod traženja i zadržavanja takvih menadžera. I da, dobri menadžeri prilično koštaju, ali ako znamo da je ono što oni donose vrednije od novca, onda to ne bi trebalo da predstavlja kamen spoticanja.

I zato pre nego što pronađete tu važnu osobu i u ruke joj stavite ključeve svog biznisa, najpre dobro razmislite o tome šta je ono što vam je potrebno, kao i šta je to što vi možete ponuditi nekome od koga očekujete da nadgleda žile kucavice vašeg biznisa.

Poslednja izmena dana 6. jula 2017. u 17:09


Ina Borenović

Ina je master psihologije, sa raznolikim iskustvom: od regrutacije i selekcije vojnog kadra, konsaltinga iz oblasti ljudskih resursa, pa sve do pisanja, predavanja, bavljenja psihologijom marketinga i preduzetništva. Sertifikovani je trener asertivnosti, sa završenim edukacijama iz grupne analize (osnovni nivo)…… Saznaj više »