Damir Šite

Gostujući autor

Nakon završenog Pravnog fakulteta 2009. godine, Damir Šite je svoju poslovnu karijeru započeo kao pravnik u privredi, da bi 31. maja 2012. godine, zajedno sa trideset osam kolega, bio u grupi prvih imenovanih “privatnih” izvršitelja u Republici Srbiji, kada je odlukom tadašnjeg ministra pravde imenovan za javnog izvršitelja za područja Višeg i Privrednog suda u Subotici.

Od početka svoje radne karijere Damir se intenzivno bavi problematikom upravljanja i naplate dospelih potraživanja, bilo putem dobrovoljnog uređenja dužničko-poverilačkih odnosa, bilo u postupku njihovog prinudnog ostvarenja.

Pored aktivnog rada u zemlji, 2013. godine, Damir Šite postaje punopravni član Evropske mreže izvršitelja Connexx, da bi već na jesenjem zasedanju generalne sklupštine Connexx-a 2014. godine bio pozvan u Upravni odbor Mreže, na mesto njenog generalnog sekretara.

Od 2015. godine Damir je predsednik saveta Iuris Group-e, privrednog kluba specijalizovanog za rešavanje problematike upravljanja potraživanjima, iz aspekta prava, ekonomije (knjigovodstva) i menadžementa.

Autor je većeg broja članaka, stručnih radova i mišljenja, a od do sada objavljenih knjiga se mogu izdvojiti sledeći naslovi: Kolege Glembajevi – zapis o našim prvim privatnim izvršiteljima, Hipoteka: objekti u vanknjižnoj svojini, Međunarodni aspekti izvršenja.