Nobelovu nagradu za ekonomiju, kroz istoriju, dobijali su vrhunski ekonomisti, Milton Friedman, Robert Solow, John Nash i mnogi drugi. To su ljudi koji su menjali pravac u razvoju ekonomske misli i teorije.

Ako vrhunski ekonomisti dobijaju nagrade za ekonomiju, kakvi ekonomisti dobijaju Nobelovu nagradu za mir?

Muhammad Yunus je njegovo ime. Ekonomista i bankar poreklom iz Bangladeša. Čovek izuzetne vizije, neumornog preduzetničkog duha i iskrene vere u ljude, njihovu energiju i kreativnost.

Te, 2006. godine u konkurenciji za ovu prestižnu nagradu bilo je ukupno 191 nominovanih. Oni koji znaju nešto o njegovom radu nisu bili iznenađeni njegovim izborom.

A čime je tačno, jedan bankar, mogao da zasluži ovakvo priznanje?

Bangladeš je jedna od najsiromašnijih zemalja sveta. Nakon talasa razorne gladi koji je Bangladeš pogodio 1974. Godine g. Yunus počeo je više da se interesuje za efikasne načine borbe protiv siromaštva.

Za njega, humanitarna pomoć nije bila trajno rešenje. Na taj način, smatrao je, društvo izbegava da prepozna pravi problem, prizna odgovornost i pronađe rešenja.

Tokom istraživanja shvatio je da siromašni, a posebno žene, nisu imali pristup bankarskim kreditima. Zato su pribegavali pozajmljivanju od nezvaničnih zelenaša po prekomernim kamatnim stopama i time ostajali zarobljeni u vrtlogu siromaštva.

Njegova revolucionarna ideja bila je da ekonomsko obespravljenim kategorijama stanovništa omogući pristup jeftinim, jako malim iznosima kredita na osnovu kojih će oni moći  da organizuju neku proizvodnu ili uslužnu aktivnost i obezbede sebi bolji život. Verovao je da će, ako im bude dao šansu, oni zaraditi dovoljno da poboljšaju svoje živote i vratiti novac koji im je pozajmljen.

Tako je i bilo.

Njegova prva, pilot investicija iznosila je 27 dolara, a dodeljena je 42-ma ženama iz sela Jobra. Sredstva su vraćena sa 0.02 dolara prinosa po svakom kreditu. To ga je ubedilo da je koncept mikrokredita ekonomski održiv poslovni model.

Tradicionalne banke nisu bile voljne da podrže njegovu ideju.

Ipak, 1976. godine vlada Bangladeša je pristala da podrži širenje ove šeme dajući kredit za formiranje Grammen banke (Banka sela). G. Yunus bio je garant za tu prvu  kreditnu liniju.

Šema se ubrzo pokazala veoma uspešnom, a banka je zabeležila rekordnih 96% u otplati kredita. Danas, ova banka ima ukupno 7.2 miliona korisnika, 1.5 milijarde u kreditima i 1 milijardu depozita onih koji koriste kredite.

Ono što je još izuzetnije je da su, u konzervativnom društvu kakvo je Bangladeš, 97% klijenata žene.

G. Yunus je naišao na osude muslimanskih konzervativnih lidera zbog kršenja šerijatskog zakona koji brani pozajmljivanja uz kamatu, ali i komunista koji su ga optužili da su njegovi krediti sredstvo za kontrolu ljudi. Bio je kritikovan i za javno podržavanje prava homoseksualaca.

Uspeh, ipak  govori više od osuda. Nakon banke, stvoren je i Grammen Telecom čime je omogućen pristup mobilnim telefonima za ruralno stanovništvo.

Takođe, 2007. godine, sa kompanijom Danone uspeo je da dogovori otvaranje fabrike u glavnom gradu Bangladeša. Ova fabrika proizvodi veoma pristupačne jogurte koji su namenjeni neuhranjenima.  Sav prihod od prodaje reinvestira se u dalju proizvodnju i pomaže rešavanju problema gladi i zapošljavanju lokalnog stanovništa.

Njegov koncept mikrokredita danas se primenjuje u preko 100 zemalja sveta.

Dobitnik je brojnih drugih priznanja i nosilac 50 počasnih doktorata. Pored toga, organizator je Hult nagrade, najvećeg svetskog studentskog takmičenja, u kojem je pobednik tim koji najbolje odgovori na izazov nekog gorućeg društvenog problema.

Čvrsto veruje da su ljudi kreativna bića i da je preduzetnički duh u našim genima. Samo ga treba pokrenuti.

Foto: Ralf Lotys

Poslednja izmena dana 27. marta 2016. u 22:12


Tamara Đenadić

Rođena je 1980. godine u Beogradu. Osnovne studije završila je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a kao dobitnik stipendije italijanskog ministarstva spoljnih poslova i master studije iz oblasti finansija na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu. U bankarstvu…… Saznaj više »