U početnoj fazi otvaranja firme, postoji mnoštvo stvari na koje je neophodno obratiti pažnju. Mnogo toga se mora rešavati u hodu, a i nakon što se započne sa poslovanjem, obično je potrebno baviti se mnogim stvarima koje bi ga pospešile. I u tom procesu, često se sa uma smetnu veoma važne stvari, kao što su definisanje misije i vizije firme, ali i vrednosti.

Većina web prezentacija firmi ima deo „O nama“, u kom pišu najvažnije informacije o istorijatu firme, kao i o najvažnijim odrednicama njenog poslovanja. Tako se često desi da se baš u trenutku pripreme ove vrste sadržaja za sajt, preduzetnici odnosno vlasnici kompanija dosete da bi bilo dobro da definišu misiju i viziju. Neki zato što je to trend, odnosno mnoge kompanije imaju takve opise na tom sajtu, a neki i zato što su konačno pronašli vremena da porazmisle kako bi mogli da uobiče svoje vodeće poslovne principe.

Bazični cilj svake firme svakako su održivost i profit. Bez njih, nema ni firme. Međutim, postoje brojni načini na koji se ove dve vitalne stvari mogu postići, i to je upravo ono o čemu govore misija i vizija.

Tako bismo misiju mogli da definišemo kao sve ono što kompanija čini kako bi uspela da postigne svoje ciljeve. U misiju mogu biti utkane razne aktivnosti – od odnosa prema samom radu, kupcima, odnosno klijentima, konkurenciji, dobavljačima, tržišu i tome slično.

Sa druge strane, vizija predstavlja projektovanu sliku budućnosti kompanije, odnosno idealno mesto na kom bi ona mogla da se nalazi. Vizija je mesto gde su ciljevi kompanije ispunjeni; ona često predstavlja opis najopštijeg mogućeg cilja kompanije.

Drugim rečima – vizija predstavlja „tamo gde želimo da stignemo“, dok je misija „način na koji ćemo tamo stići“.

Primer vizije za jednu kompaniju bi bio: „Kompanija X želi da postigne i održi vodeću poziciju na tržištu kada je reč o (onome što je primarna delatnost) firme“, a za misiju: „Kroz odnos zasnovan na obostranom poverenju, lojalnosti i profesionalizmu, kao i predviđanju i odgovaranju na potrebe svojih kupaca/klijenata, Kompanija X želi da…“ i zatim, zapravo, sledi opis vizije. Iz primera se sasvim jasno može videti na koji način su ove dve stvari međusobno povezane.

Neke firme odlučuju da istaknu i vrednosti kojima se vode u svom poslovanju. One se mogu odnositi na interne vrednosti, kao što su kolegijalnost, profesionalizam, posvećenost i tome slično, ali se često definišu i spram javnosti, odnosno svih onih koji su izvan firme. U vrednosti mogu da spadaju očuvanje životne sredine, društveno odgovorno poslovanje, odgovornost za profesionalan razvoj zaposlenih i tako dalje.

Definisanje ovih elemenata nije važno samo zato da bi sekcija na sajtu „O nama“ izgledala popunjeno. Oni mogu da posluže kao način da se sve ono što je od ključne važnosti za poslovanje – ciljevi, načini postizanja tih ciljeva, vrednosti i sami temelji na kojima je firma osnovana, posluje i namerava dalje da se razvija – zapravo prenesu na ceo kolektiv koji tu firmu čini. Drugim rečima, ako u svojoj glavi imate jasno definisane ove elemente, ali sa njima nisu upoznati i vaši zaposleni, onda se nemojte iznenaditi ako otkrijete, uprkos svom trudu, da oni ponekad možda nisu do kraja svesni šta su tačno misija i vizija kompanije. Zato ovi elementi treba da budu transparentni, istiniti i prihvaćeni od strane svih onih koji čine firmu, jer su to neophodno preduslovi da oni zaista žive u praksi, odnosno poslovanju i da ono upravo njima bude vođeno.

Poslednja izmena dana 18. maja 2016. u 20:28


Ina Borenović

Ina je master psihologije, sa raznolikim iskustvom: od regrutacije i selekcije vojnog kadra, konsaltinga iz oblasti ljudskih resursa, pa sve do pisanja, predavanja, bavljenja psihologijom marketinga i preduzetništva. Sertifikovani je trener asertivnosti, sa završenim edukacijama iz grupne analize (osnovni nivo)…… Saznaj više »