Branka Srdić

Gostujući autor

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Radno iskustvo u struci sticala baveći se privrednim i radnim pravom. Položila ispit za rad u zapošljavanju pri Ministarstvu rada i zaposlena u agenciji za HR konsalting.

Saradnik je u pravnom savetovalištu Centra za mame u oblasti radnih prava mama.

Objavljivala tekstove koje se bave pravima trudnica i porodilja u cilju uvođenja boljih zakonskih resenja.

Privatno, ne može da živi bez putovanja i muzike, i nekoliko posebnih osoba. U slobodno vreme peva u horu i hrli u prirodu kad god je to moguće.