Biljana Lazarević

Gostujući autor

Rođena je 1977. godine, na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu, diplomirala smer menadžment; Nakon toga završila brojne obuke iz oblasti kontrolinga, pisanja EU projekata, menadžmenta i prava.

Radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru, u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama koje su pružale usluge velikim sistemima, u oblastima projektnog konsaltinga, veleprodaje, vodjenje maloprodajne mreže, marketing aktivnosti, nabavke i upravljanja finasijama.

Iskustvo u radu sa partnerima iz preko 15 zemalja (EU, Kina, Rusija, Belorusija, zemlje iz okruženja). Aktivni konsultant sa liste Evropske banke za obnovu i razvoj.