Aleksandar Drenovac

Gostujući autor

Aleksandar je vodeći konsultant i trener u E2 Element konsultantskoj kompaniji. Kompanijama koje stvarno žele napredak pomaže da uspostave i unaprede organizaciju, razviju i unaprede sisteme upravljanja (procesima, projektima, kvalitetom, rizicima, promenama, performansama, obukom i razvojem), optimizuju poslovanje, unaprede timove i saradnju između organizacionih jedinica, kao i da razviju kompetencije menadžera i zaposlenih.

Poseduje iskustvo iz organizacije i unapređenja sistema i timova stečeno kroz rad u vojnom vazduhoplovstvu, telekomunikacijama, IT-ju i bankarstvu, kao i veoma značajno konsultantsko i trenersko iskustvo. Angažovan je kao konsultant, trener i predavač u MNG Centru, TMS Akademiji i Biznis Akademiji Link grupe. Prepoznat kao ekspert u primeni Kaizen, Lean, Six Sigma metoda optimizacije, kao i Change Management, Coaching i Leadership prakse.

Usmeren je na stalna unapređenja, smatra da se sve može unaprediti i da svako može biti bolji.