Lean upravljanje je koncept koji eliminiše gubljenje vremena na nepotrebne aktivnosti, a čijom se primenom ostvaruju ciljevi poput:

 • Povećanja produktivnosti i iskorišćenja kapaciteta mašina i ostalih resursa;
 • Smanjenje otkaza mašina;
 • Smanjenje vremena za promene posla i alata;
 • Smanjenje škarta i reklamacija;

Pravci delovanja Leana mogu se posmatrati kroz tri osnovna polja delovanja:

 • Eliminacija rasipanja u proizvodnji;
 • Organizovanje radnih mesta;
 • Standardizovanje procesa i operacija;

Standardni proces u rešavanju problema obezbedjuje da se problem ne ponavlja.

Fokus ove filozofije je samokontrola i uvodjenje kontrolnih tačaka i jasne komunikacije i obučavanje radnika.

Lean se pokazao kao koristan u velikom broju kompanija jer je metodologija jednostavna  i svakome razumljiva.

Kao glavna podrška i sastavni deo Lean pristupa izdvaja se 5S i organizacija radnog mesta, što je za proizvodna preduzeća od velikog značaja, kao što je koncept Lean menadžmenta dominantno je vezan za proizvodna preduzeća.

5S predstavlja akronim sledećih aktivnosti:

 • 1S – Sort (Sortirati);
 • 2S – Set In Order (Urediti);
 • 3S – Shine (Čistiti);
 • 4S – Standardize (Standardizovati);
 • 5S – Sustain (Održati);

Sortirati – kad se sumnja, pomeri van, tehnika označavanja crvenom etiketom;

 • Treba zadrži samo ono što je potrebno, samo u količini koja je potrebna, samo kada je potrebno.
 • Jasna razlika između onoga šta je neophodno, a šta nije, dok se odlaganje ostavlja za kasnije.
 • Proceniti sve predmete na radnom mestu, odlučiti koji su od njih zaista potrebni, razumeti zašto su ti predmeti potrebni i zadržati samo ono što je neophodno, izbaciti šta je nepotrebno.

Urediti – Jedno mesto za sve i sve na jednom mestu; 

 • Na kraju radnog dana/smene, obično se pojavi gomila nepotrebnog materijala koju treba urediti;
 • Mesta za ostavljanje alata moraju biti organizovana;

Čistiti – Očistiti i pregledati ili pregledati kroz čišćenje;

 • Prilikom čišćenja proverava se i održava stanje opreme;
 • Tokom i posle ispravljanja procesa, radno mesto mora biti očišćeno;
 • Održavati sve čistim, urednim i spakovanim, čišćenje podova, brisanje mašina, ormarića, polica, računara;
 • Iskoristiti proces čišćenja kako bi se pronašao izvor prljavštine, ulja, djubreta, otpada i uzroka kvarova;

Standardizovati – Sačiniti pravila, slediti ih i primenjivati;

Standardizaciju je nužno sprovesti jer jedino tako se svi radnici mogu upoznati sa tim koji je najbolji način treba da se nešto uradi, ali isto tako je nužno shvatiti da se standardi, odnosno pravila stalno menjaju. Svrha standardizovanja je prevencija nefunkcionisanja prva tri S-a (Sortiranja, Uredjenja i Čišćenja). Njihova implementacija treba da budu dnevna navika. Sve se standardizuje:

 • Metode rada;
 • Obrada podataka;
 • Izveštaji;
 • Obuke;
 • Alati;

Problemi nastaju kada standardizacija nije implementirana ispravno, i tada se sve se vraća na staro, neželjeno stanje

Održati-deo svakodnevnog rada koji postaje navika;

 • Dostizanje discipline i navike za pravilno održavanja tačnih 5S procedura;
 • Razviti naviku praktikovanja prva četiri S-a (Sortiranja, Uredjenja, Čišćenja i Standardizovanja);
 • Učiniti 5S načinom života i rada;

Jedan od ciljeva Leana i 5S koncepta  je da niko ne bi trebalo da potroši više od 30 sekundi na traženje potrebnih dokumenata. Lean se uvodi godinama, a da bi se osetili pravi efekti, odnosno pozitivno dejstvo potrebno je nekada da prođe i 15 do 20 godina.

Poslednja izmena dana 12. marta 2018. u 08:53


Biljana Lazarević

Rođena je 1977. godine, na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Kragujevcu, diplomirala smer menadžment; Nakon toga završila brojne obuke iz oblasti kontrolinga, pisanja EU projekata, menadžmenta i prava. Radno iskustvo u privredi i bankarskom sektoru, u velikim multinacionalnim sistemima i kompanijama…… Saznaj više »