feb 21. 2017.

feb 20. 2017.

Poštovani, dosta dugo partim sve vaše objave i veoma mi se dopada kako na svaki problem odgovarate stručno i blagovremeno. Provukla se mala ideja, moje sestre pre neki dan, da otvorimo malu ambulantu za medicinske usluge kao i za pomoć u kući. Samo me interesuje pod koji to Zakon spada, jer mislim da je tu u priči i zakon o zdravstvu a i socijale. Zamolila bih Vas da mi malo date neku smernicu odakle poći, šta prvo uraditi, kako proveriti upošte potrebu za ovom vrstom usluga itd. Unapred zahvalna! Maja Matejić

feb 19. 2017.

Poštovana, privatno preduzeće koje se bavi proizvodnom delatnošću ima dug prema JKP preduzeću. Proizvodno privatno preduzeće, ima račun u blokadi a prema JKP preduzeće ima dug od 2 mio RSD. JKP ima potrebu za proizvodom koji po programu proizvodi dužnik i to u iznosu od 900.000 RSD. Može li se kompenzacijom ili na koji već način zatvoriti ovaj deo potraži vanja/duga? Kako to sprovesti ukoliko se raspisivanjem javne nabavke pojavi povoljniji ponuđač pa tako JKP može doći u situaciju da nikada ne naplati ovaj dug a za te potrebe će biti u obavezi da plati nekom drugom izvođaču? Ima li neki način za zatvaranjem ovog duga kompenzacijom, bez raspisivanja javne nabavke? Hvala

feb 18. 2017.

feb 17. 2017.

Radi se o doo sa dva člana, sa jednakim udelima a od kojih je jedan direktor. Članovi su zaključili sporazum oregulisanju medjusobnih prava i obaveza kojim su ugovorili dodatna ulaganja kojima sa 100% finansiraju izgradnju stambene zgrade sa dve lamele, kao i raspodelu proizvedenog tako da svakom pripadne po jedna lamela. Jedan član je ulagao stvari i novac a drugi, koji je i direktor je uložio stvari a za ostatak je u ime društva zaključivao kompenzacije kojima je plaćao izvodjače radova i to stanovima iz dela koji pripada njemu, pa sada smatra da je ispunio svoju obavezu po sporazumu. Član koji nije i direktor sada hoće da istupi. Pitanje: Kakav je značaj Sporazuma o ulaganju i raspodeli za spor po tužbi za istupanje iz opravdanih razloga obzirom na zakonsku odredbu da se odluka o naknadi donosi prema tržišnoj vrednosti društva na dan podnošenja tužbe?

feb 16. 2017.

feb 15. 2017.