Da li kao paušalac moram da imam fiskalnu kasu?

Knjigovodstvo

Nijedan zakon ne nameće obavezu preduzetnicima da poseduju fiskalnu kasu. Zašto smo onda tako formulisali naslov? Zbog toga što većina preduzetnika na taj način formuliše svoje pitanje. Zakonom o fiskalnim kasama uređena je obaveza evidencije prometa (prodaje) u fiskalnoj kasi….

Rad predstavništva strane firme u Srbiji

Knjigovodstvo

Zakonom o privrednim društvima, predstavništvo stranog privrednog društva definisano je kao njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva. Dakle, ukoliko strana firma želi da u Srbiji ima kancelariju koja…

Unos nepokretnosti kao uloga u zavisno privredno društvo

Knjigovodstvo

Zakonom o privrednim društvima, predviđeno je da se kapital sastoji od novčanih i nenovčanih uloga izraženih u novcu, u dinarima. Članovi privrednog društva (osnivači) mogu dakle ulagati u svoje privredno društvo novac, ali i stvari i prava. U ovom tekstu…

Kupovina predmeta lične svojine od fizičkih lica

Knjigovodstvo

Da li ste došli u priliku da otkupite određeno dobro od fizičkog lica – građanina, ali niste bili sigurni da li je takva kupovina dozvoljena i da li ste dužni da platite određeni porez? U ovom tekstu pokušaćemo da objasnimo…

Kako postavljati prava pitanja

Knjigovodstvo

U Vašem poslovanju je važno da imate tačne informacije. Autor ovog teksta bi dodao da je potrebno da imate sveobuhvatne informacije, koje na celovit način obrađuju neko pitanje od Vašeg poslovnog interesa. Cilj ovog teksta je da Vam približi jedan…

Stranci kao osnivači privrednog društva u Srbiji

Knjigovodstvo

Društvo ograničene odgovornosti sa sedištem u Republici Srbiji, pored građana naše zemlje mogu da osnuju i strani državljani. Iako se ovakvo društvo smatra domaćim privrednim društvom, odnosno rezidentom, postoje određene posledice i specifičnosti na koje ćemo u ovom tekstu skrenuti…

Obaveze u vezi sa zapošljavanjem osoba sa invaliditetom

Knjigovodstvo

Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom uređena je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 32/2013). Članom 24. ovog Zakona propisana je obaveza svakog poslodavca koji ima najmanje 20 zaposlenih da ima u…

Knjigovodstveni i poreski tretman poslovnih uzoraka

Knjigovodstvo

Besplatno davanje poslovnih uzoraka proizvoda uobičajen je promotivni alat mnogih firmi. Uzorci su obično proizvodi manje vrednost koji po karakteristikama odgovaraju proizvodima koji se redovno prodaju, a na osnovu kojih potencijalni kupac treba da oceni kvalitet ponude prodavca. Tipičan primer…