Marija Đorđić

Knjigovodstvo

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Završila je X gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 2008. godine na smeru međunarodna ekonomija.

Nakon nekoliko godina rada u spoljnotrgovinskom i IT sektoru, osniva Alibris d.o.o, knjigovodstvenu agenciju koja uspešno posluje i kontinuirano raste od tada.

Poseduje široko iskustvo u vođenju knjiga i izradi završnih računa za različite privredne subjekte i nedobitne organizacije. Za potrebe izveštavanja matičnih kompanija, vodi kompletno knjigovodstvo lokalnih kancelarija na engleskom jeziku.

Od 2012. godine piše blog alibris.rs/propisi na temu tumačenja i primene propisa u poslovanju privrednih subjekata, sa akcentom na poreskom sistemu i finansijama, koji aktivno prati oko 1.000 pretplatnika.